Rabini wobec Szoa

Rabini wobec Szoa

Gmina Wyznaniowa w Łodzi zaprasza

Czy powinniśmy próbować zrozumieć Szoa? Czy Szoa było kontynuacją cierpienia Żydów wynikających z wygnania czy może było czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym? Zajmiemy się również kilkoma próbami ujęcia Szoa, m.in: korespondencją między Karlem Jaspersem a Hanną Arendt.