Sympozjum Naukowe: Synagoga i Eklezja

Zorganizowane z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ, w 20. rocznicę jego śmierci.

Sympozjum Naukowe: Synagoga i Eklezja

Źródło: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Oto plakat promujący Sympozjum Naukowe Synagoga i Eklezja 🌎👏🙂. zorganizowane z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ, w 20. rocznicę jego śmierci. W imieniu organizatorów zachęcamy do udostępniania i zapraszamy serdecznie.

Pierwszy panel

Sylwetki prominentnych prelegentów, którzy wystąpią podczas pierwszego panelu zatytułowanego „Judaizm i chrześcijaństwo: dziedzictwo, inspiracje, relacje”:

Ks. Kardynał dr hab. Grzegorz Ryś (ur. 1964 r) jest autorem wielu publikacji książkowych (ponad 40 pozycji), zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii. Jest członkiem Rady ds. Ekumenizmu, Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Od 2022 roku przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. 9 lipca 2023 r. Ojciec Święty Franciszek ogłosił jego nominację na kardynała. W kwestii dialogu chrześcijańsko- żydowskiego Kardynał Ryś jest nie tylko teoretykiem, ale również wieloletnim praktykiem;

Abraham Skorka (ur. 1950 r.) jest rabinem gminy żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires. W 1973 roku ukończył Seminario Rabinio Latinamericano jako wyświęcony rabin. Jest profesorem literatury biblijnej i rabinicznej i co za tym idzie autorem wielu książek i opracowań naukowych nad badaniami biblijnymi i talmudycznymi. W roku 1979 obronił doktorat z chemii na University of Buenos Aires. Abraham Skórka jest również biofizykiem i autorem prac naukowych w tej dziedzinie. Rektor Seminario Rabinico Latinoamericano w Buenos Aires. Jest honorowym profesorem prawa żydowskiego na Universidad del Salvador. Otrzymał doktorat od Jewish Theological Seminary of America z Nowego Jorku. W roku 2010 Universidad Católica Argentina przyznał mu doktorat honorowy. Było to wydarzenie bezprecedensowe, bowiem po raz pierwszy w Ameryce Łacińskiej katolicki uniwersytet przyznał honorowy doktorat żydowskiemu rabinowi. Abraham Skórka jest bliskim przyjacielem papieża Franciszka. Wspólnie z arcybiskupem Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, przeprowadzili serię debat religijnych w duchu dialogu katolicko – żydowskiego, dotyczących zagadnień takich jak Bóg, fundamentalizm, ateizm, śmierć, holokaust, homoseksualizm oraz kapitalizm;

S. Katarzyna Kowalska ze zgromadzenia Notre Dame de Sion – teolożka katolicka, religioznawczyni, współprzewodnicząca Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Sześć lat studiowała w szkole rabinicznej, obroniła doktorat na żydowskiej uczelni Leo Baeck College w Londynie; mieszkała w Izraelu. Wykłada przedmioty z dziedziny judaistyki i biblii na: Uniwersytecie Jagiellońskim; Uniwersytecie w Betlejem; Akademii Katolickiej w Warszawie (Bobolanum); w Sion Center for Biblical Formation w Jerozolimie; Sion Centre for Dialogue and Encounter w Londynie; w Zimbabwe i Kongo. Od 20 lat zaangażowana w działania dialogowe w Wielkiej Brytanii, Polsce i Izraelu. Członkini Klubu Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Drugi panel zatytułowany „Dialog w prawdzie”.

W bieżącym roku przypada 24. rocznica publikacji oświadczenia „Dabru Emet – Mówcie prawdę”. Zbliżający się jubileusz jego ogłoszenia skłania do refleksji nad prawdą relacji żydowsko-chrześcijańskich i chrześcijańsko-żydowskich. Drugi panel został więc zatytułowany „Dialog w prawdzie”. Mając na uwadze treść i kontekst powstania tego dokumentu pojawia się pytanie: jak Żydzi i chrześcijanie odnoszą się dzisiaj do siebie? Podczas tej części sympozjum swoje przemyślenia zaprezentują: prof. Stanisław Krajewski; ks. dr Manfred Deselaers; prof. Łukasz Tomasz Sroka; redaktor Janusz Poniewierski, a w roli moderatora wystąpi redaktor Henryk Woźniakowski. /eKAI/

Po każdym z paneli odbędzie się dyskusja. Wydarzenie poprowadzi dr Paulina Winiarska, dyrektor Centrum Kultury i Dialogu. Zakończenie części merytorycznej przewidziane jest na 15:45.

Organizatorami Sympozjum „Synagoga i Eklezja – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” są, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Centrum Kultury i Dialogu, Klub Chrześcijan i Żydów Przymierze, Fundacja Ignatianum oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Relacja dodana 01-03-2024

Transmisja na żywo z uroczystości wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała SJ

Relacja dodana 29-02-2024

Transmisja na żywo z Sympozjum Naukowego "Synagoga i Eklezja - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" zorganizowanego z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ, w 20. rocznicę jego śmierci. Niezwykłe wydarzenie naukowe - międzynarodowe spotkanie wielkich umysłów, którego celem jest diagnoza współczesnych relacji chrześcijańsko- żydowskich opartych na niezwykle trudnej historii.

Więcej:

CENTRUM KULTURY I DIALOGU

Człowieka współczesnego, mimo przeobrażeń unifikacyjnych i globalizacyjnych, nadal dotykają te same problemy społeczne. Konflikty zbrojne, terroryzm, brak poszanowania godności osoby, są faktem z którym spotykamy się w przestrzeni medialnej codziennie. Innym równie ważnym zjawiskiem jest także niezwykle szybkie przemieszczanie się ludności, a co z tym się wiąże, migracja wzorów kulturowych i wartości, co nieustannie doprowadza do nowych interakcji międzyludzkich.

Niepożądane zjawiska takie jak niechęć do wzajemnego uczenia się, nietolerancja wobec inności, brak porozumienia w wytyczaniu wspólnych celów na przyszłość implikuje konieczność powołania instytucji, której nadrzędnym zadaniem będzie porozumienie ponad podziałami. Celem Centrum Kultury i Dialogu jest tworzenie płaszczyzny dialogu i wypracowanie skutecznych form komunikacji pomiędzy konkretnymi osobami, środowiskami i organizacjami, które mogą posłużyć niwelacji negatywnych relacji w społeczeństwach oraz stanowić model edukacyjny w przestrzeni międzyludzkiej. W tym kontekście Centrum Kultury i Dialogu jest instytucją akademicką badającą i promującą: dorobek polskiej historii tolerancji kulturowej, polskiej drogi dialogu oraz polskiej myśli społecznej. W oparciu o te założenia Centrum stawia sobie za zadanie inspirować działania, których celem będzie dialog między reprezentantami różnych kultur, religii, światopoglądów i grup społecznych.

Czerpiąc inspirację z twórczego odczytania dziedzictwa kulturowego myśli polskiej, wydaje się być ważne, by patronem Centrum został polski myśliciel, działacz społeczny i polityczny, którego otwartość może być inspiracją dla współczesnych działań. Postacią, która spełnia takie kryteria jest Paweł Włodkowic z Brudzenia, którego działalność wykraczała poza granice swojej epoki, a otwartość była wzorem do naśladowania.

CKiD realizuje swoją misje poprzez organizowanie publicznych debat, seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, działalność publicystyczna i wydawniczą, realizację projektów badawczych finansowanych ze środków wewnętrznych jak i zewnętrznych, współpracę z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Dyrektor Centrum Kultury i Dialogu

dr Paulina Winiarska

KOŚCIÓŁ i IZRAEL

Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami. Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej “Kościół i Izrael” (1996 – 1999)
Projekt tekstu oficjalnego stanowiska Kościołów członkowskich LWK, 1999.

Tekst uzgodniony w 2001 r. zamieszczony w: Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie, wybór dokumentów pod redakcją naukową Karola Karskiego, Warto, Warszawa 2018. w redakcji internetowej.

Tajemnica Izraela a tajemnica kościoła, Stanisław Krajewski, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007

"Problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego omawiana jest tu z perspektywy żydowskiej, z myślą o czytelniku katolickim. Autor, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, ukazuje żydowskie myślenie zakorzenione w tradycji wybrania Izraela, a zarazem otwarte na tajemnicę Kościoła."

Original sculpture entitled "Synagoga and Ecclesia in Our Time"

SJU has commissioned Joshua Koffman to craft an original sculpture entitled "Synagoga and Ecclesia in Our Time," that marks 50 years of a new Catholic-Jewish Relationship.

2024-02-29-synagoga-et-ecclesia.jpegMaquette of "Synagoga and Ecclesia in Our Time" by Joshua Koffman. The dimensions of the final work will be 45"wide x 36" high. April 24, 2015