Czym jest zło?

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego: w cyklu "Wobec zła" kolejne spotkanie - tym razem z profesorem Janem Hartmanem

Czym jest zło? - Jan Harman, spotkanie, plakat

Źródło: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, (FB)

  • Wydarzenie Stowarzyszenie im. Jana Karskiego
  • ul.Planty 7, 25-508 Kielce, Poland
  • Publiczne · Każdy na Facebooku i poza nim

Prof. Jan Hartman urodzony we Wrocławiu w 1967 roku, absolwent KUL. Doktoryzował się (1995) i habilitował (2001) na UJ na podstawie rozpraw z dziedziny metafilozofii. Tytuł profesora otrzymał w roku 2008. Autor kilkunastu książek (w tym zbiorów artykułów oraz podręczników), z różnych dziedzin filozofii – ontologii, metafilozofii, bioetyki, etyki.

Najważniejsze prace:

  • „Heurystyka filozoficzna” (1997)
  • „Techniki metafilozofii” (2001)
  • „Wiedza – byt – człowiek. Z głównych zagadnień filozofii” (2011)
  • „Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie”(2017)
  • „Pochwała wolności” (2020)
  • „Etyka życia codziennego” (2021)

Oprócz działalności akademickiej prof. Hartman uprawia publicystkę, pisując do opiniotwórczych gazet i czasopism.