Szema Israel: początek i koniec życia (PL/EN)

Boaz Pash-32.FKZ-RUAH. fot. Edyta Dufaj 211

Boaz Pash-32.FKZ-RUAH. fot. Edyta Dufaj 211

Źródło: Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

Kiedy rodzi się żydowskie dziecko, pierwszą rzeczą, którą słyszy, jest „Szema Jisrael”. A kiedy odchodzi z tego świata, „Szema Jisrael” będzie ostatnimi słowami, które wypowie lub usłyszy. To samo dzieje się każdego dnia, kiedy człowiek budzi się rano i wieczorem przed pójściem spać. Te słowa towarzyszą Żydowi przez całe jego życie. Jaki jest sekret czytania Szemy? Jakie jest znaczenie tej modlitwy? A przede wszystkim – dlaczego czytanie Szemy jest tak ważne w czasach kryzysu i trudności.