Rabin Abraham Skórka Człowiekiem Pojednania

Podstawowe informacje

Rabin Abraham Skórka i Papież Franciszek
fot. Muicey

Posiadający polskie korzenie Abraham Skórka (ur. 1950r) jest rabinem gminy żydowskiej Benei Tikva w Buenos Aires. W 1973 roku ukończył Seminario Rabinio Latinamericano jako wyświęcony rabin. Jest również profesorem literatury biblijnej i rabinicznej i co za tym idzie autorem wielu książek i opracowań naukowych nad badaniami biblijnymi i talmudycznymi. W roku 1979 obronił doktorat z chemii na University of Buenos Aires. Abraham Skórka jest również biofizykiem i autorem prac naukowych w tej dziedzinie. Rektor Seminario Rabinico Latinoamericano w Buenos Aires. Jest honorowym profesorem prawa żydowskiego na Universidad del Salvador. Otrzymał doktorat od Jewish Theological Seminary of America z Nowego Jorku.

W roku 2010 Universidad Católica Argentina przyznał mu doktorat honorowy. Było to wydarzenie bezprecedensowe, bowiem po raz pierwszy w Ameryce Łacińskiej katolicki uniwersytet przyznał honorowy doktorat żydowskiemu rabinowi.

Abraham Skórka jest bliskim przyjacielem papieża Franciszka. Wspólnie z arcybiskupem Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio, przeprowadzili serię debat religijnych w duchu dialogu katolicko – żydowskiego, dotyczących zagadnień takich jak Bóg, fundamentalizm, ateizm, śmierć, holokaust, homoseksualizm oraz kapitalizm. Debaty te odbywały się na przemian w siedzibie biskupa, oraz w siedzibie Benei Tikva. Ich treść została opublikowana w książce pt. Sobre el Cielo y la Tierra, tłum. ang. On Heaven and Earth, tłum. pol. W niebie i na ziemi, wydanej przez wydawnictwo Znak.

Magdalena Czyż

Linki

  • Rabin Skórka: "Musimy budować mosty, aby Polacy i Żydzi poczuli braterstwo" na stronie eKAI

  • "O potrzebę pojednania chrześcijan i Żydów apelowali rabini i hierarchowie kościelni" Diecezja Kielecka

  • Rabin Skórka wyróżniony dyplomem "Człowiek Pojednania". Przyjaźnił się z papieżem Franciszkiem na stronie kielce.wyborcza.pl

  • Przemysław Wiszniewski na łamach liberte.pl