L - bibliografia dialogu

L

Laboratorium WIĘZI

 • Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

Lafontaine Christophe

Lahmy Jordan

Lakos Borbala

Lally Rachel

 • Exploring the Extent to Which the Holocaust has Affected Jewish Identity. Post-Holocaust theology and the question of God after the holocaust. this paper also examines the influence the Holocaust has had on Jewish identity within the Diaspora and Israel. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor of Religious Education Degree. Dublin City University.

Kubátová Hana,Láníček Jan

Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland

 • Synodalbeschluß zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Erklärung der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Januar I980, w: R. Rendtorff/H.H. Hendrix (red.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945 bis 1985, Paderborn-Munchen 1988 (dokument E III 8).

Langer Jiří

 • Miłosna mistyka kabały Światy, słowa, sny, tłum. Lidia Jerkiewicz, rok wydania 2015, s. 120, ISBN 978-83-61134-25-1.

Laskowski Michał OP

LÄPPLE A.

 • Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, tł. B. Białecki, t. 2, Warszawa 1986, s. 80-87.

Lawit Gabriel

Lazar Berel (Chief Rabbi of Russia)

Jasch Hans-Christian & Lehnstaedt Stephan

Leca Cécile:

Leder Andrzej

 • Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia."

Lehmann Bp Karl

 • Nie chcemy uciec od odpowiedzialności. Przewodniczący Episkopatu niemieckiego - z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Bp Karl Lehmann dla Polskiego Radia 1995-01-27.

Leipold Heinrich (Prof. dr.)

 • Dialog żydowsko-chrześcijański w Niemczech od czasu Reńskiej deklaracji synodalnej z 1980 roku. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. (5.12.1996, Bazylea)

Lenhardt P.

 • Aufgabe und Unmöglichkeit eines legitimen christlichen Zeugnisses gegenüber den Judlen, Berlin 1980.

Lenz Joachim

Leociak Jacek

 • Życie przeniosło się pod ziemię
  Tekst pochodzi z katalogu wystawy „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim” (red. Barbara Engelking, Zuzanna Schnepf-Kołacz), którą można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin od 18 kwietnia 2023 do 8 stycznia 2024 Tytuł oryginalny: „Bunkry”
 • Młyny Boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie.
 • TEKST WOBEC ZAGŁADY (O RELACJACH Z GETTA WARSZAWSKIEGO), Monografie FNP, Wrocław 1997;

Leszczyński Adam

Levinas Emanuel

 • Twarz Innego, Teksty filozoficzne PAT, Kraków 1985
 • Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdańsk 1991.
 • O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. MAłgorzata Kowalska, Kraków 1994.

Levine Amy-Jill

Levine Amy-Jill and Brettler Marc Zvi, Eds.:

Bartoszewski Władysław i Lewinówna Zofia (red)

 • TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. POLACY Z POMOCą ŻYDOM 1939-1945 Red.: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna Opr. graf.: Ewa Frysztak Wstęp Władysław Bartoszewski Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1966 s. 636, Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych przez Żydów, około 100 dokumentów. Indeksy.

Libionka Dariusz

Lin Samantha

Lindemann Andreas Prof. dr.

 • Perspektywa Izraela w Nowym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 18.4.1997 (Preetz)

Лесков Николай

Лезов С.

Libionka Dariusz, Grabowski Jan

 • Klucze i Kasa. Losy mienia żydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945] Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zaglada, Warsaw, 2014, 608p. [Edycja - Co-edited with Dariusz Libionka]

Libionka Dariusz, Weinbaum Laurence.

Lipszyc Adam

 • Ślady judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009.

Lisicki Paweł

 • Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz?, Autor: Waldemar Chrostowski, Paweł Lisicki Wydawca: Fronda.
  Nota wudawcy: Niezwykła książka będąca pokłosiem wyprawy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i Pawła Lisickiego do Ziemi Świętej. Zadają ważne pytania, które od początku zawsze poruszały chrześcijan. Jak doszło do procesu Jezusa? Dlaczego tak popularny początkowo Nauczyciel z Galilei skończył ostatecznie na krzyżu? Kim byli Jego sędziowie i oskarżyciele? Do jakich frakcji religijnych należeli i czym się one od siebie różniły? Dlaczego doszło do procesu przed rzymskim prefektem? Kim był Mesjasz dla ówczesnych Żydów? Kim byli kapłani i jaką rolę odgrywali w świątyni jerozolimskiej? Jak to się stało, że Mesjasz przyszedł do swego ludu, a ten Go nie przyjął? Paweł Lisicki nakreśla w tych rozmowach tło historyczne, polityczne i społeczne, a jego rozmówca, ksiądz profesor Chrostowski, skupia się na wymiarze teologicznym i religijnym. To rozmowy spokrewnionych ze sobą w duchu, którzy wierzą, że ziemia Izraela jest „piątą Ewangelią”, że jej drzewa, drogi, jezioro, domy, zapachy, zgiełk i cisza, odsłaniają historię narodzin, życia, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.

Listoś-Kostrzewa Agata

 • Kapłan bliźniego, "W zorganizowanym przez ks. Stanisława Bartmińskiego Dniu Zadumy i Modlitwy w 2000 r. wzięło udział prawie 200 osób, w większości młodzieży szkolnej. Przy pierwszych dźwiękach gry na rogu jej śmiech niósł się po krasiczyńskim zamku. Trzy lata później podczas występów izraelskiej śpiewaczki Towy Ben Zvi młodzież potrafiła już zanucić Szalom alejchem." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Lohfink Gerhard

 • Czy Jezus głosił utopię?, "W drodze", Poznań 2006

Lustiger Jean-Marie

 • Obietnica, Wyd. ESPE, Kraków 2004

Luther Martin

Luterańsko-rzymskokatolicka komisja dialogu ds. jedności

Łoś Paweł (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii)