O - bibliografia dialogu

O

Obirek Stanisław

O’Donnell Polyakov Emma:

O'Malley John W. SJ,

  • Co się wydarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, wyd. WAM, 2011r.

van Oort Johannes

Opoczyński Perec

  • Pisma Pereca Opoczyńskiego. Nagrody Clio, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego: II miejsce w kategorii "Edycje" uzyskała książka: "Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31, Pisma Pereca Opoczyńskiego" w opracowaniu Moniki Polit z IH UW.

Oppenheim B. (red)

  • Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999, red. B. Oppenheim, Kraków 1999.
  • Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: Wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich: Materiały z konferencji w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 14 czerwca 2000 roku, red. B. Oppenheim, Kraków 2000.

Or Simchat Synagogue in Pittsburgh

Orygenes Hieronim

  • KOMENTARZ DO Pieśni nad Pieśniami, wydanie pierwsze, wznowienie, WAM, czerwiec 2005.
  • HOMILIE O KSIĘDZE PSALMÓW, wydanie pierwsze, WAM luty 2004,
  • HOMILIE O KSIĘGACH IZAJASZA I EZECHIELA, wydanie pierwsze, WAM,grudzień 2000

Osęka Piotr

  • "Polski heroizm, żydowska niewdzięczność. Skąd się wzięła w Polsce antysemicka nagonka?" /newsweek.pl/ "Stawia się tezę o winie naszego narodu wobec Żydów. Pisze się i mówi o polskich obozach koncentracyjnych, o masowym mordowaniu Żydów przez Polaków, o naszej odpowiedzialności za martyrologię Żydów. Cynizm i zakłamanie sięgają szczytów" donosił w marcu 1968 roku "Kurier Polski". Była to część jednej z największych kampanii propagandowych w historii PRL."
  • Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandize marca 1968, wyd. ZIH, Warszawa, 1999

„Oświadczenie w sprawie 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim”,

JEDNOTA 7 (1993), s. 5.