Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - 2018

W programie spotkania wokół Psalmu 145 - 27 II 2018 i wokół Psalmu 30 - 4 XII 2018

Spotkania chrześcijańsko - żydowskie

27 II 2018. 18:00. Spotkanie Wokół Psalmu 145 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145,14) Synagoga Ec Chaim

W programie spotkania wokół Psalmu 145:

  • nauka pieśni chrześcijańskiej ze słowami z Psalmu 145: "Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła", muz. Paweł Bębenek (schola dominikańska ze Służewa)
  • responsoryjne, polsko-hebrajskie odczytanie psalmu
  • wspólna modlitwa
  • komentarz żydowski do Psalmu 145: Piotr Łukasz, członek warszawskiej gminy żydowskiej, absolwent Hochschule für Jüdische Studien w Heidelbergu
  • komentarz chrześcijański do Psalmu 145: Zuzanna Radzik, katoliczka, teolożka, publicystka "Tygodnika Powszechnego", autorka książki "Kościół kobiet"
  • osobiste refleksje uczestników. Organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów Patronat medialny: "Więź".

4 XII 2018. Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30. 18:00-19:30 "Wysławiać będę Ciebie, Panie, żeś podniósł mnie, a nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną" (Ps 30, tłum. Czesław Miłosz).

W trzecim dniu żydowskiego święta Chanuki Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na kolejne Bliskie Spotkanie wokół Psalmów - tym razem wokół Psalmu 30.

W programie:

  • modlitwa, śpiew,
  • komentarz żydowski Konstantego Geberta,
  • komentarz chrześcijański s. dr. Judyty Pudełko,
  • wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej z komentarzem autorki.