Wobec Przybyszów - Uchodźców, Wygnańców, Migrantów

Uchodźcy - wzrok dziecka
wzrok dziecka i uchodźcy

Każdy ma imę

Janina Ochojska - imiona zmarłych na granicy

„Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie”.

Z apelu artystów i biskupów 21 października 2021:

„Mówimy o tym co w naszej kulturze, tradycji i religii jest ważne od zawsze: pomoc potrzebującym. To nasza polska tożsamość, której uczymy dzieci. Dodatkowy talerz przy wigilijnym stole, nasza polska gościnność. Nikt z nas nie zamknąłby drzwi naszego domu przed potrzebującym. Dlatego my ludzie kultury razem z przedstawicielem duchowieństwa, prosimy o wpuszczenie na stałe na teren stanu wyjątkowego pomocy medycznej i humanitarnej”.

Wobec trwającego od 2015. kryzysu migracyjnego.

Materiały edukacyjne

Uchodźcy na polskiej granicy

Przybysze: Uchodźcy, Wygnańcy i Migranci od 2015