Człowiek Pojednania

Polska Rada Chrześcijan i Żydów przyznaje honorowe wyróżnienie "Człowiek Pojedniania" osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.