E-learning - Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Auschwitz - brama

Źródło: Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

Wizyta w autentycznym Miejscu Pamięci jest unikatowym doświadczeniem edukacyjnym. Jednak osoby, które nie mogą odwiedzić byłego obozu Auschwitz, mają możliwość zapoznania się z jego historią dzięki edukacji prowadzonej przez Internet. Natomiast dla osób, które odwiedziły już to miejsce, zdalny dostęp do materiałów edukacyjnych pomoże w pogłębieniu wiedzy zdobytej podczas wizyty. E-learning może być wykorzystywany także jako pomoc w przygotowaniu do odwiedzin Miejsca Pamięci.

Auschwitz – obóz koncentracyjny i zagłady

Autorzy: dr Jacek Lachendro, dr Piotr Setkiewicz

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Przygotowuje do wizyty w Miejscu Pamięci. Jest to kompendium wiedzy o historii niemieckiego nazistowskiego obozu koncetracyjnego i zagłądy Auschwitz. Zawiera wstęp historyczny, fragmenty relacji byłych więźniów, fotografie i dokumenty archiwalne, mapy, przykłady sztuki obozowej, a także ćwiczenia dydaktyczne. Adresatem lekcji są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci oraz osoby dorosłe. Lekcja może również posłużyć jako przygotowanie do wizyty w Miejscu Pamięci Auschwitz.

Deportacje Żydów z Węgier do Auschwitz

Autor: dr Piotr Setkiewicz

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Tematem głównym lekcji jest eksterminacja Żydów z Węgier w Auschwitz, ale także historia społeczności żydowskiej tego kraju przed II wojną światową, jak i w okresie poprzedzającym deportacje. Lekcja dostępna jest w dwóch językach: polskim i angielskim. Całość zawiera obszerny wykład historyczny, który jest obudowany fragmentami relacji byłych więźniów, multimedialnie opracowanymi fotografiami, dokumentami archiwalnymi oraz mapami.

Duchowieństwo chrześcijańskie i życie religijne w KL Auschwitz

Autor: Teresa Wontor-Cichy

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja prezentuje sylwetki księży i kleryków, sióstr zakonnych, a także duchownych innych kościołów chrześcijańskich osadzonych przez Niemców w Auschwitz. Opisane są także historie późniejszych świętych i błogosławionych, m.in. o. Maksymiliana Kolbe oraz Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). Oprócz tego ukazano także różne aspekty życia religijnego w obozie, prowadzonego przez więźniów z narażeniem życia.

Ewakuacja i wyzwolenie KL Auschwitz

Autor: dr Jacek Lachendro

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja zbudowana jest z kilkunastu części dotyczących m.in. rozpoczęcia likwidacji obozu w drugiej połowie 1944 r., ostatnich dni w obozie, wyzwolenia oraz pomocy medycznej udzielanej wyzwolonym więźniom. Historyczny opis wzbogacają archiwalne fotografie, dokumenty, fragmenty relacji byłych więźniów oraz fragmenty filmów, m.in. Kroniki Wyzwolenia czy unikalnego nagrania przedstawiającego jeden z transportów więźniów ewakuowanych z Auschwitz przejeżdżających 24 stycznia 1945 r. przez stację Kolin.

Lekcja przygotowująca do wizyty w Miejscu Pamięci dla młodzieży od 13 roku życia

Autorzy: Adam Musiał i Monika Witalis-Malinowska

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Pierwsza część lekcji przedstawia podstawowe informacje dotyczące ideologii nazistowskiej - w jaki sposób partia nazistowska doszła do władzy w Niemczech, jak przebiegało tam ograniczenie demokracji i likwidacja przeciwników politycznych, a także jak eskalowały przepisy antysemickie. W drugiej części opisane są pojęcia „aresztu ochronnego” w niemieckiej Trzeciej Rzeszy, powstanie pierwszych obozów koncentracyjnych, przyczyny założenia Auschwitz jako obozu koncentracyjnego dla polskich więźniów politycznych, a także realia egzystencji więźniów. Ostatnia część poświęcona jest Zagładzie Żydów prowadzonej przez niemieckich nazistów zarówno w okupowanej Europie, jak i w obozie Auschwitz. Odrębny rozdział poświęcony jest także eksterminacji Romów i Sinti. W całej lekcji znajdują się także ćwiczenia dla uczniów.

Los jeńców sowieckich w KL Auschwitz

Autor: dr Jacek Lachendro

PRZEJDŹ DO LEKCJI

W niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz zarejestrowano 11 964 sowieckich jeńców wojennych, ponadto według szacunków do obozu przywieziono co najmniej 3000 czerwonoarmistów, którzy bez wprowadzania do ewidencji zostali zabici. Zatem do obozu łącznie skierowano około 15 tys. wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej. Uwzględniając fakt, że kilkuset z nich wywieziono z obozu, a kilkudziesięciu zbiegło, można stwierdzić, że liczba sowieckich jeńców wojennych zmarłych i zabitych w obozie wyniosła ponad 14 tys.

Muzeum Auschwitz w pierwszych latach działalności

Autor: dr Jacek Lachendro

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja opowiada historię z okresu 1945-1955, od pierwszych prac nad utworzenie Muzeum, poprzez rozpoczęcie organizacji zwiedzania terenów poobozowych, które w 1946 r., zatem jeszcze przed oficjalnym utworzeniem Muzeum, odwiedziło ok. 100 tysięcy osób, utworzenie pierwszej ekspozycji, okres stalinowski, gdzie Muzeum było wykorzystywane propagandowo, aż po rok 1955, kiedy to władze zrezygnowały ze skrajnego upolitycznienia treści w Muzeum, a wpływ na kształt wystawy odzyskali ponownie byli więźniowie Auschwitz

Pierwsze transporty Polaków do Auschwitz

Autorka: Irena Strzelecka

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja opowiada o pierwszych tygodniach nowo tworzonego niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz i o jego pierwszych więźniach – Polakach deportowanych z dystryktu krakowskiego w Generalnym Gubernatorstwie: z więzień w Tarnowie (14 czerwca 1940 r.), Nowym Wiśniczu (20 czerwca 1940 r.) i Montelupich w Krakowie (18 lipca 1940 r.), oraz grupy 271 więźniów przywiezionych do obozu Auschwitz w czerwcu i na początku lipca 1940 r., z obozu przejściowego w Sosnowcu w rejencji katowickiej.

Polacy w KL Auschwitz

Autor: dr Piotr Setkiewicz

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja rozpoczyna się od zarysowania charakteru niemieckiej okupacji w Polsce. Następnie autor przybliża genezę powstania obozu Auschwitz, pisze o przyczynach aresztowania i osadzania Polaków w obozie oraz planach rozbudowy Auschwitz jako głównego obozu dla więźniów z okupowanej Polski. Przestawia też statystyki transportów oraz stany liczbowe polskich więźniów. Odrębne rozdziały prezentują też strukturę społeczną, a także losy tzw. więźniów wychowawczych i policyjnych. Piotr Setkiewicz pisze też o percepcji wizerunku więźniów Polaków, historii więźniów funkcyjnych, a także o liczbie polskich ofiar Auschwitz.

Romowie w Auschwitz

Autorka: Teresa Wontor-Cichy

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Tematem przewodnim lekcji jest historia deportacji, a następnie zagłady Romów i Sinti w obozie Auschwitz. Lekcja opisuje m.in., jak zostali oni uznani za wrogów III Rzeszy. Najpierw przenoszeni byli na tereny Generalnego Gubernatorstwa, a w dalszej kolejności do ośrodka zagłady Kulmhof, gdzie zostali zamordowani w komorach gazowych. Pierwsi Romowie deportowani zostali do obozu Auschwitz już w 1941 roku. Dwa lata później w Auschwitz II-Birkenau utworzono obóz cygański, tzw. Zigeunerlager, w którym osadzono całe rodziny romskie. Szacuje się, że w obozie Auschwitz Niemcy uwięzili łącznie ok. 23 tys. Romów — mężczyzn, kobiet i dzieci. W obozie zmarło lub zostało zamordowanych ok. 20 tys.

Ruch oporu w KL Auschwitz

Autor: dr Adam Cyra

PRZEJDŹ DO LEKCJI

W KL Auschwitz już prawie od początków jego istnienia istniała zorganizowana działalność konspiracyjna. Początkowo tworzyli ją polscy więźniowie polityczni. Dopiero, kiedy od połowy 1941 r. w obozie zaczęto osadzać osoby deportowane z pozostałych krajów okupowanej przez III Rzeszę Europy i gdy od wiosny 1942 r. stał się on miejscem masowej zagłady Żydów, konspiracja więźniarska objęła także więźniów innych narodowości.

Sztuka w KL Auschwitz

Autorka: Agnieszka Sieradzka

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja internetowa przygotowana poświęcona szczególnemu rodzajowi dokumentu ukazującego realia funkcjonowania niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, a także losom jego ofiar – pracom artystycznym wykonanym przez więźniów. W lekcji, oprócz tekstów poświęconych historii działalności artystycznej więźniów Auschwitz, znaleźć można przede wszystkim ponad sto prac wykonanych w obozie, a także wiele relacji świadków.

Ucieczki z KL Auschwitz

Autor: dr Jacek Lachendro

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja podzielona jest na kilkanaście rozdziałów. Charakteryzuje m.in. położenie geograficzne obozu Auschwitz, jego system zabezpieczeń, system alarmowy, represje, jakie spotykały pojmanych uciekinierów, opisuje bunty zbiorowe czy wreszcie opowiada historie 25 wybranych ucieczek.

Zagłada Europejskich Żydów: Holokaust – cykl lekcji

Cykl lekcji poświęconych historii Holokaustu.

Autor: dr Piotr Trojański

Z powstańczej Warszawy do Auschwitz

Autorka: Helena Kubica

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja opowiada o deportowanych przywiezionych do Auschwitz po wybuchu zbrojnego Powstania w Warszawie. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie do KL Auschwitz w sierpniu i wrześniu 1944 r. deportowano blisko 13 tys. aresztowanych mieszkańców Warszawy: mężczyzn, kobiet i dzieci. Osadzono ich na terenie obozu Auschwitz II-Birkenau. Najliczniejsze były transporty przybyłe do Auschwitz 12 i 13 sierpnia, w których łącznie przywieziono blisko 6 tys. osób (w tym około 4 tys. kobiet i 2 tys. mężczyzn, a wśród nich ponad 1 tys. dzieci i młodzieży obojga płci).

Wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej z Oświęcimia i okolicznych miejscowości w latach 1940-1942

Autor lekcji: dr Jacek Lachendro, Edyta Chowaniec

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja opowiada historię wysiedleń, jakie władze niemieckie przeprowadziły w latach 1940-1942 wobec polskiej i żydowskiej ludności Oświęcimia (tzw. osada barakowa i dzielnica Zasole) oraz miejscowości: Brzezinki, Babic, Broszkowic, Rajska, Pław, Harmęż, Boru, Bud, Klucznikowic, Monowic i Dworów.

Zagłada Żydów w KL Auschwitz

Autor: dr Piotr Setkiewicz

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Na początku opisano historię więźniów żydowskich, których Niemcy osadzili w obozie przed rozpoczęciem masowej zagłady w komorach gazowych. Lekcja analizuje następnie chronologię wydarzeń wiosny 1942 r., kiedy to Auschwitz przekształcał się w ośrodek natychmiastowej zagłady Żydów w komorach gazowych, opisuje sytuację żydowskich więźniów obozu, historię żydowskiego ruchu oporu w KL Auschwitz, a także specyfikę rodzinnego obozu stworzonego w Birkenau dla Żydów deportowanych z getta Theresienstadt oraz istniejących tam obozów przejściowych. Ostatni rozdział dotyczy ewakuacji i wyzwolenia KL Auschwitz. Autor: dr Piotr Setkiewicz.

Lekcja została opublikowana po angielsku, francusku, hiszpańsku, niemiecku i polsku,

Żydzi z getta Litzmannstadt w KL Auschwitz

Autor: dr Adam Sitarek, Centrum Badań Żydowskich UŁ

PRZEJDŹ DO LEKCJI

Lekcja podzielona została na 6 głównych rozdziałów, w których przybliżono historię getta Litzmannstadt do 1944 r., opisano szczegółowo proces likwidacji getta oraz to, na ile Żydzi uwięzieni w getcie zdawali sobie sprawę z tragicznej sytuacji, w której się znaleźli. Następne części lekcji opowiadają o samym momencie przybycia do Auschwitz, zagładzie w komorach gazowych oraz losach tych deportowanych z getta łódzkiego, którzy po selekcji zostali uwięzieni w obozie.