XXIII Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Obchody centralne, w Gnieźnie oraz w innych diecezjach

Konferencja Episkopatu Polski

Świętowanie i dzień święty to temat wokół którego odbywać się będzie ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, w dniach 16-17 stycznia 2020 roku w Gnieźnie.

Jak co roku Dzień Judaizmu będzie również obchodzony na szczeblu lokalnym, w diecezjach. „Mam świadomość tego, że jednocześnie wiele lokalnych wspólnot, również diecezjalnych, będzie organizowało Dzień Judaizmu w Kościele katolickim. Ci, którzy nie mogą jechać do Gniezna, będą mogli doświadczyć tego Dnia i przeżyć go w swoich wspólnotach lokalnych, szczególnie diecezjalnych” – powiedział bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem.

Bp Markowski zaznaczył, że obchody Dnia Judaizmu mają być rozbudowane na kilka dni. Punktami stałymi obchodów jest poranna modlitwa na Cmentarzu Żydowskim, a w przypadku Gniezna przy tablicy upamiętniającej Żydów, debata poświęcona hasłu Dnia Judaizmu i Liturgia Słowa.

„Wzajemne poznawanie się jest nie tylko oznaką pogłębiania wiedzy, ale nawet kultura osobista domaga się tego, abyśmy wiedzieli na czym polega istota judaizmu” – powiedział bp Markowski.

Wychodząc od zdania Jana Pawła II: „Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm”, posłuchamy o żydowskości jako konsekwencji Wcielenia, jak i nauczaniu Kościoła na temat związku z judaizmem.. /o. Maciej Biskup OP/

"Staliśmy się przyjaciółmi i braćmi" Papież Franciszek: Przemówienie podczas wizyty w rzymskiej synagodze, 17 stycznia 2016.

List do Rzymian (Rz 11, 1) " Pytam więc: Czyż Bóg odrzucił lud swój? Żadną miarą! I ja przecież jestem Izraelitą, potomkiem Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który wybrał przed wiekami."

Centralne obchody w Gnieźnie: 16-17 stycznia 2020

Obchody w innych diecezjach Polski:

Warszawa:

Łódź

Kraków: 16-17.01.2020

Poznań: 9-25.01.2020

Wspólna modlitwa Żydów i katolików w Rzeszowie

Wydarzenia towarzyszące

Żydzi i chrześcijanie wobec święta

O świętowaniu Szabatu i Niedzieli

Pamięć Zagłady w myśli teologów żydowskich i chrześcijańskich

ABC Dnia Judaizmu

Z zagranicy

ICCJ o Dniu Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce