JERZY KLINGER GENIUSZ ORTODOKSJI

JERZY KLINGER GENIUSZ ORTODOKSJI - konferencja, plakat, fragment

Źródło: IFIS PAN

2023-11-13-jerzy-klinger-konferencja.jpeg

Międzynarodowa konferencja naukowa

 • Wydział „Artes Liberales” UW
 • Pracownia „Speculum Byzantinum”

Program

13 listopada 19:00 ul. Dobra 72 (sala konferencyjna).

 • Wykład otwarty ks. prof. Cyrila Hovoruna (University College Stockholm, University in Los Angeles) „Релігійні війни Путіна” /Religijne wojny Putina/
 • Powitanie dziekan Wydziału „Artes Liberales” UW prof. Robert Sucharski
 • Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: ks. Andrieja Kurajewa (teolog prawosławny), bpa Michała Janochy (UW), prof. Hieronima Grali (UW), dr Grzegorza Kuprianowicza (historyk, prezes Towarzystwa Ukraińskiego), moderator Witali Michalczuk (UW).
 • This lecture will be in Ukrainian, I don’t think there will be translation:

Archimandryta Cyril Hovorun – ukraiński teolog prawosławny, jeden z najważniejszych współczesnych myślicieli prawosławnych, zakres zainteresowań którego obejmuje myśl patrystyczną, eklezjologie, ekumenizm, zagadnienie politycznego prawosławia, autor szeregu, już uznanych za klasyczne, dzieł poświęconych meta-eklezjologii. Szczególnym obszarem badań ks. Cyrila Hovoruna jest religijny vwiamiar wojny w Ukrainie, polityczne zaangażowanie prawosławia oraz problemy teologiczne ideologii „russkogo mira”.

Diakon Andriej Kurajew – rosyjski teolog prawosławny, jeden z najciekawszych współczesnych myślicieli prawosławnych, wielki humanista. Autor sztandarowych dzieł o specyfice prawosławnej teologii i kultury, drodze historycznej prawosławia, współczesnych problemach Kościoła, publicysta i misjonarz, prawosławny dysydent. Od października 2023 z powodów politycznych na wymuszonej emigracji w Pradze Czeskiej.

Więcej do przeczytania (red. www.prchiz.pl)

14 LISTOPADA 10:00-16:00

ul. Dobra 72 (sala konferencyjna )

 • 10:00 – Jerzy Axer, dyrektor Kolegium Artes Liberales – Otwarcie konferencji.
 • 10:10 – Prezentacja dzieł zebranych ks. Jerzego Klingera, wydanych przez Opactwo Tynieckie – ks. Henryk Paprocki, o. Mikołaj Jastrzębski.
 • 10:30 – Władysław Stróżewski (Uniwersytet Jagielloński) Wspomnienia.
 • 11:00 – ks. Henryk Paprocki Szczególne cechy teologii ks. Jerzego Klingera.

11:40 – przerwa kawowa

 • 12:00 – ks. Stanisław Rabiej (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Opolski) Zaangażowanie ekumeniczne ks. Jerzego Klingera
 • 12:20 – ks. Cyril Hovorun (University College Stockholm, Loyola Marymount University in Los Angeles) Від церковних фронтирів до меж і назад /Od kościelnego pogranicza do granic i z powrotem/
 • 12:40 – ks. Andriej Kurajew (teolog prawosławny) Проблема границ Церкви в русском православном богословии ХХ в. /Kwestia granic Kościoła w rosyjskiej teologii prawosławnej XX w./

13:20 – przerwa kawowa

 • 13:40 – s. Teresa Obolevich (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) Recepcja rosyjskiej myśli religijnej w Polsce przed 1989: ks. Jerzy Klinger i inni
 • 14:00 – Kalina Wojciechowska (Chrześcijańska Akademia Teologiczna) Impulsy myśli ks. Jerzego Klingera we współczesnej egzegezie protestanckiej
 • 14:20 – Bogna Kosmulska (Uniwersytet Warszawski) Historyczność i “ponadhistoryczność” Krzyża i Zmartwychwstania w refleksji ks. Jerzego Klingera: od Maksyma Wyznawcy do Rudolfa Bultmanna i z powrotem

14:50 – przerwa kawowa

 • 15:10 – Łukasz Hajduczenia (Uniwersytet Warszawski) Jerzy Klinger i Jerzy Nowosielski: myśli o liturgii
 • 15:30 – bp Michał Janocha (Uniwersytet Warszawski) Poezja ks. Jerzego Klingera
 • 15:50 – Witali Michalczuk (Uniwersytet Warszawski) Hermeneutyka liturgii: nowy dyskurs teologii i pułap istnienia The conference will be in Polish with two presentations in Ukrainian and Russian, without translation.
15 LISTOPADA (ŚRODA)

godzina 19:00, ul. Dobra 72 (sala konferencyjna)

 • Wykład otwarty ks. prof. Andrieja Kurajewa (prawosławny teolog, dysydent) „История Церкви как катастрофа” /Historia Kościoła jako katastrofa/
 • Po wykładzie odbędzie się debata naukowa z udziałem: prof. Jerzego Axera (UW), bpa prof. Michała Janochy (UW), dr. Tomasz Terlikowskiego, Tomasza Herbicha (Teologia Polityczna), moderator Witali Michalczuk (UW).
 • Diakon Andriej Kurajew – rosyjski teolog prawosławny, jeden z najciekawszych współczesnych myślicieli prawosławnych, wielki humanista. Autor sztandarowych dzieł o specyfice prawosławnej teologii i kultury, drodze historycznej prawosławia, współczesnych problemach Kościoła, publicysta i misjonarz, prawosławny dysydent. Od października 2023 z powodów politycznych na wymuszonej emigracji w Pradze Czeskiej.
 • This lecture will be in Russian, I dont think there will be translation.

2023-11-13-jerzy-klinger-konferencja-2.jpeg

2023-11-13-jerzy-klinger-konferencja-3.jpeg

2023-11-13-jerzy-klinger-konferencja-4.jpeg