Jerzy Sojka

Zastępca Współprzewodniczącego
ze strony chrześcijańskiej

Jerzy Sojka
Jerzy Sojka - Zastępca Współprzewodniczącego ze strony chrześcijańskiej

Jerzy Sojka ur. 1984. Teolog luterański, dr hab., profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kierownik Katedry Teologii Historycznej ChAT. Redaktor naczelny czasopisma „Studia i Dokumenty Ekumeniczne”. Autor książek, m.in. „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma”, „Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody” oraz (wraz z Łukaszem Barańskim) „Reformacja”. Pochodzi z Cieszyna, mieszka w Warszawie. Od 2021 jest w ramach przygotowań do Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie członkiem Grupy Roboczej Światowej Federacji Luterańskiej do przygotowania dokumentu studyjnego na temat stosunków luterańsko-żydowskich.

Źródło: Wieź