Jorcajt cadyka Szlomo Halberstama

W środę, 3 lipca 2019 roku chasydzi z całego świata przybyli do Bobowej aby uczcić 114 rocznicę śmierci I cadyka bobowskiego – Szlomo Halberstama, pochowanego w ohelu na cmentarzu żydowskim. Punktem kulminacyjnym obchodów była modlitwa nad grobem cadyka, która trwała do późnych godzin nocnych

Jorcajt lub  jarcajt to rocznica śmierci według kalendarza żydowskiego. Zgodnie  z tradycją żydowską, dzień ten obchodzony jest uroczyście, podobnie jak  w innych kulturach dzień urodzin. W przypadku rocznicy śmierci rabinów, w  nabożeństwie pomija się smutniejsze modlitwy, gdyż według tradycji,  śmierć sprawiedliwego jest radosną chwilą duchowych zaślubin jego duszy  z Bogiem.

Największa ilość chasydów przybyła do bobowskiej  synagogi pod wieczór. Wtedy to ulice Bobowej, można by rzec, cofnęły się  w czasie. Tuż po północy Żydzi obchodzący jorcajt udali się na cmentarz  żydowski, gdzie modlili się nad grobami cadyka oraz swoich przodków.

Szlomo Halberstam był założycielem chasydzkiej dynastii Bobow, która  jest jedną z najbardziej znanych oraz przed wszystkim kontynuowanych na  świecie. Następcą cadyka w Nowym Jorku – Bobow Rebe jest Benzion Halberstam.

/Bobowa - Regionalny Portal Informacyjny/