Łukasz Małecki-Tepicht

Członek Zarządu w latach 2019-2021

Łukasz Małecki-Tepicht
Łukasz Małecki-Tepicht, Członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2019-2021

Absolwent i doktorant Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Dyplom Audytora Sektora Publicznego (CGAP), jest w trakcie certyfikacji Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA). Praca doktorska dotyczy realizacji zasad realizacji polityk publicznych w ramach funduszy europejskich.

Przez ponad 13 lat pracował w sektorze publicznym, przy realizacji, wdrażaniu, kontrolowaniu oraz audytowaniu projektów realizowanych ze środków publicznych, w tym przede wszystkim z funduszy europejskich. Przeprowadził liczne autorskie zajęcia dla pracowników sektora publicznego, studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, m.in. z zakresu etyki, służby cywilnej, rozwoju lokalnego, koncepcji dobrego rządzenia (good governance) oraz lepszego stanowienia prawa (better regulation).

Jest absolwentem Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoły Trenerów w Instytucie Zarządzania przez Wartości oraz Akademii Analityka – projektu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczącego oceny skutków regulacji, analizy wpływu i realizacji zasad lepszego stanowienia prawa. Uczestnik licznych konferencji naukowych oraz upowszechniających fundusze europejskie i wybrane zagadnienia społeczne. Autor wielu artykułów naukowych i publicystycznych dotyczących sektora publicznego.

Członek Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów w latach 2019-2021 oraz uczestnik projektu „Wspólne Dziedzictwo” Fundacji Forum Dialogu.

3.12.2019