Oświadczenie Wspólnoty Sumienia – Koalicji Wzajemnego Szacunku ws. antysemickiego marszu, który odbył się w Kaliszu 11 listopada br.

Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

Oświadczenie ws. antysemickiej demonstracji zorganizowanej w Kaliszu 11 listopada 2021 r.

15 listopada 2021 r. /PDF/

Jesteśmy głęboko poruszeni i oburzeni antysemickimi hasłami, które głoszono podczas obchodów Dnia Niepodległości w Kaliszu 11 listopada br. Było to zgromadzenie publiczne zorganizowane przez ugrupowania skrajne, niereprezentujące całości polskiego społeczeństwa. Niemniej jednak, czujemy się w obowiązku, by wyrazić jednoznaczny sprzeciw wobec słów nienawiści wypowiadanych pod adresem społeczności polskich Żydów i podżegania do popełnienia przestępstwa. Łączą nas wartości, które nie pozwalają nam stać obojętnie, gdy słyszymy pogardę i groźbę użycia przemocy wobec jakiejkolwiek grupy społecznej. Dlatego solidaryzujemy się ze społecznością polskich Żydów i wzywamy wszystkich do okazania takiej samej solidarności.

 • Imam Rafał Berger - Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej
 • Dr Ewa Jóźwiak - Redaktor naczelna kwartalnika "Jednota", Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP,
 • Rabinka Małgorzata Kordowicz - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
 • Prof. Stanisław Krajewski
 • Mufti Tomasz Miśkiewicz - Mufti Muzułmański w RP
 • Zbigniew Nosowski - Redaktor naczelny kwartalnika "Więź", Polska Rada Chrześcijan i Żydów, Współprzewodniczący ze strony chrześcijańskiej
 • Dr Sebastian Rejak - p.o. Dyrektora American Jewish Committee Central Europe
 • Bp Jerzy Samiec - Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
 • Rabin Michael Schudrich - Naczelny Rabin RP
 • Prof. Agata Skowron-Nalborczyk - Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, Współprzewodnicząca ze strony katolickiej
 • Ks. Prof. Andrzej Szostek - b. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998-2004)