Pardes Festival w Kazimierzu

Pardes Festival - program. Program Pardes Festival harmonijnie łączy historię z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, w przekazach historycznych, wspomnieniach  i

Program Pardes Festivalharmonijnie łączy historię z teraźniejszością: odkrywa wyparte z pamięci, ale żywe w kamieniu, w przekazach historycznych, wspomnieniach i dziełach sztuki ślady wielowiekowej obecności żydowskich sąsiadów w Kazimierzu Dolnym, na Lubelszczyźnie i w całej Polsce - obecności tragicznie przerwanej we wrześniu 1939.

W kameralnej scenerii miasteczka nad Wisłą, z respektem dla architektury i natury wokół Kazimierza spotykamy się po raz siódmy z wybitnymi znawcami tematyki żydowskiej i wielokulturowości. Pardes Festival to cykl wydarzeń dla wszystkich, którzy są otwarci na bogactwo wielokulturowego dziedzictwa Polski i Europy, otwarci na wolność myśli i słowa, która czyni nas wrażliwymi na „inność”.

Program festiwalowy przywraca obrazy z przeszłości i osadza je we współczesnym kontekście, w przestrzeni fizycznej i metafizycznej, która wyłania się z opowieści utkanych z zapisów źródłowych, wspomnień i relacji świadków historii, starych fotografii, materii architektonicznej, dzieł malarskich i muzyki. Po raz pierwszy zanurzymy się w świecie Żydów sefardyjskich, aby dopełnić obrazu życia diaspory żydowskiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert muzyki sefardyjskiej (24 sierpnia, godz. 20:00, Teatr Klepisko; sprzedaż biletów przed koncertem).

Festiwal przywołuje pamięć żydowskich sąsiadów i przywołuje tematykę innych mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych zamieszkujących współcześnie Polskę, ale obecnych na ziemiach polskich od stuleci, bo różnorodność kultur i tradycji to wartość, którą należy pieczołowicie pielęgnować i szanować.

Do świata polskich Żydów powrócimy w trakcie spotkania z potomkiniami rodu Singerów. Cytując Agatę Tuszyńską, autorkę biografii noblisty Izaaka Baszewisa Singera, przywołamy „pejzaże pamięci”, wspomnienie o świecie polskich Żydów utrwalone na kartach książek obu braci Singerów i Ester Singer Kreitman, najstarszej z literackiego rodzeństwa Singerów, której spuściznę literacką poznajemy w przekładach na język polski dzięki staraniom wydawnictwa Fame Art (23 sierpnia, godz. 18:30, Folwark Walencja, ul. Góry 16). W spotkaniu literackim udział biorą potomkinie rodu Singerów: Hazel Karr (Francja) i Meirav Hen (Izrael).

Pięknie dziękujemy wszystkim kazimierskim partnerom Pardes Festival! To dzięki Wam ten festiwal wyróżnia się takim bogactwem tematów, smaków i zapachów. Na finał festiwalu w winnicy Widok Wojszyn, podziwiając ze skarpy wiślanej widok na Kazimierz Dolny, posmakujemy lokalnych win i wzniesiemy toast z podziękowaniem za siedem lat współpracy. A czy będzie kolejnych siedem lat Pardes Festival, czas pokaże?

Zachęcamy raz jeszcze do lektury programu festiwalowego! /Pardes Festival/

Program PARDES FESTIVAL 2019

Środa, 21 sierpnia 2019

godz. 11.00 | Spacer w przestrzeni Miasteczka | Obrazy z przeszłości: architektura Kazimierza nad Wisłą na obrazach artystów żydowskich | prowadzenie Łukasz Rejowski | Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym | zbiórka przed Kamienicą Celejowską, ul. Senatorska 11 | udział nieodpłatny | godz. 14.00 | O obiektach rytualnych i przedmiotach codziennego użytku na ekspozycji w bejt tfila /domu modlitwy/ w Żydowskim Instytucie Historycznym | prezentacja multimedialna | Michał Krasicki | Żydowski Instytut Historyczny/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | godz. 15.30 | Spacer po kolekcji judaików i wizyta w warsztacie złotnika |oprowadzanie kuratorskie z Anielą Ryndziewicz | Muzeum Sztuki Złotniczej / gmach główny Muzeum Nadwiślańskiego| Rynek 19 | godz. 17.30 | Symcha Trachter. Malarz na peryferiach? | prezentacja multimedialna | Jakub Bendkowski | Żydowski Instytut Historyczny/ Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | godz. 19.30 | Wieczór filmowy | „Sklep przy głównej ulicy” |2 godz. 8 min. |reż. Jan Kadár, Elmar Klos | we współpracy z Czeskim Centrum Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | udział nieodpłatny |

Czwartek, 22 sierpnia 2019

godz. 11.00 | Wirtualny spacer po galerii Miasteczko. Jakub Frank i historia frankistów na wystawie stałej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN | dr hab. Artur Markowski | MHŻP POLIN/Warszawa | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12| godz. 12.30 | Warsztat wycinanki żydowskiej z Joanną Matyjasek | Gmina Wyznaniowa Żydowska Warszawa/Lublin | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki, ul. Lubelska 12 | koniecznie z małymi ostrymi nożyczkami | udział nieodpłatny | godz. 14.30 | Obrazy z przeszłości: kościoły, synagogi, cerkwie i zbory na mapie przedwojennego Lublina| prezentacja multimedialna |Joanna Zętar | Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN/Lublin | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | godz. 17.00 | Popołudnie ze Śliwką |śliwkowy bilet wstępu 35 zł | Łemkowskie herbarium: o ziołach, kwiatach i owocach w kulturze tradycyjnej Łemków | gawęda Marty Butryn | pieśni łemkowskie w wykonaniu Marty i Krzysztofa Butrynów | Fundacja Stara Droga /Janów Lubelski / Wołowiec | W programie także: degustacja nalewek, lokalnych win i przysmaków śliwkowych | Folwark Walencja | ul. Góry 16 | godz. 20.00 | spacer po kazimierskich górach, sadach i wąwozach | dr Andrzej Pawłowski / Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie | zbiórka przed Folwarkiem Walencja | udział nieodpłatny |

Piątek, 23 sierpnia 2019

godz. 11.00 | Obrazy z przeszłości: Zamość. O koncepcji wielokulturowego miasta prywatnego kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego | prezentacja multimedialna | dr Piotr Kondraciuk / Muzeum Zamojskie w Zamościu | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 | godz. 12.30 | O historii kościoła greckokatolickiego w Polsce | spotkanie z ks. mitratem Stefanem Batruchem | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki | ul. Lubelska 12 godz. 16.00 | Śladami żydowskimi w Kazimierzu nad Wisłą | spacer tematyczny w przestrzeni Miasteczka z „Licencją na oprowadzanie” | zbiórka przy synagodze od strony Małego Rynku |udział nieodpłatny | godz. 18.30 | Obrazy z przeszłości: spotkanie z twórczością Ester Kreitman z domu Singer z udziałem potomkiń rodziny Singerów - Hazel Karr i Meirav Hen | czytanie fragmentów prozy Ester Kreitman: Jan Tuźnik | prowadzenie: Aleksandra Markiewicz |na finał spotkania pokaz filmu „Ojczyzna jidysz” (25 min., reż. Henryka Dobosz, Adam Kinaszewski) | Folwark Walencja | ul. Góry 16 | | Partner wydarzenia Wydawnictwo Fame Art| liczba miejsc ograniczona, bezpłatne wejściówki na recepcji Folwarku Walencja na godzinę przed spotkaniem

Sobota, 24 sierpnia 2019

godz. 11.00 | Reminiscencje z wystawy Jung Idysz w Muzeum Miasta Łodzi | prezentacja multimedialna | Adam Klimczak / Muzeum Miasta Łodzi | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | godz. 12.30 | Rozmowa o Pinkasie Bursteinie, żydowskim malarzu z Nowego Sącza | Spotkanie z Ewą Andrzejewską, autorką książki „Maryan. Powrót” (wyd. Nisza) | Kazimierski Ośrodek Kultury, Promocji i Turystyki |ul. Lubelska 12 | godz. 15.00 | Obrazy z przeszłości: o artystach żydowskich w przedwojennym Krzemieńcu | prezentacja multimedialna | Dorota Seweryn / MNKD | Muzeum Nadwiślańskie | Rynek 19 godz. 17.00 | Przez ruiny i zgliszcza. Podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce | spotkanie wokół książki Mordechaja Canina (wyd. Nisza)| z udziałem prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej (tłumaczka), Katarzyny Markusz (jewish.pl) i Krystyny Bratkowskiej (wydawczyni) | czytanie fragmentów książki: Jan Tuźnik| prowadzenie: Aleksandra Markiewicz | Dom Architekta SARP | Rynek 20 | godz. 20.00 | La Rosa Linda | Muzyka diaspory sefardyjskiej | Gerard Edery Trio | Teatr Klepisko | sprzedaż biletów przed koncertem | bilet 40 zł | Teatr Klepisko / Skowieszynek 15 – droga przez Doły kazimierskie na Wylągi i dalej do Skowieszynka, skręt na lewo, w polną drogę do Teatru Klepisko |

Niedziela, 25 sierpnia 2019

godz. 11:00 | Janowiec | Obrazy z przeszłości: program specjalny dla gości Pardes Festival w partnerstwie z Muzeum Nadwiślańskim | Zwiedzanie Zamku i zespołu dworskiego z Łukaszem Rejowskim | zbiórka przed kasą Zamku |ul. Lubelska 20 | wstęp i parking nieodpłatnie | godz. 12:30 | Przerwa na małe co nieco | godz. 13:30 | Śladami wielokulturowych pamiątek historycznych w Janowcu nad Wisłą (kościół - miejsce po bóżnicy - cmentarz żydowski) | spacer z Filipem Jaroszyńskim | zbiórka przed Kościołem Św. Stanisława bp.m i św. Małgorzaty |ul. Rynek 6|
godz. 15:00 | Na finał wizyta w winnicy Widok Wojszyn | Wojszyn 5a / gmina Janowiec | na skarpie wiślanej na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego | GPS: 51.336203, 21.943048 | tel. 601 563 990 |

Tekst: Aleksandra Markiewicz

Źródło: Pardes Festival Spotkania z Kulturą Żydowską

Agnieszka Skrzyńska - Michalczewska, 2019-08-08