Polecamy do przeczytania lub wysłuchania

Lektura - otwarta książka

Źródła

Wydawnictwa i serie wydawnicze

Centrum Badań nad Zagładą Żydów - publikacje

Centrum Badań nad Zagładą Żydów powstało 2 lipca 2003 r. Skupia badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin humanistycznych: historyków, literaturoznawców, socjologów, psychologów. Prowadzone są w nim badania interdyscyplinarne, łączące odmienne metodologie, przełamujące dotychczasowe schematy opisywania Zagłady, odsłaniające różne perspektywy poznawcze i punkty widzenia, pokazujące niejednorodność i niejednoznaczność historycznej materii, szukające nowych nieznanych i niekonwencjonalnych źródeł. Od 2005 Centrum publikuje rocznik naukowy poświęcony tematyce Zagłady Żydów w Polsce pt. „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Ukazują się także tomy anglojęzyczne pt. „Holocaust Studies and Materials” zawierające wybór najciekawszych artykułów opublikowanych w edycji polskojęzycznej. Więcej informacji o roczniku, wraz Otwartym Dostępem do artykułów można znaleźć bezpośrednio na jego stronie internetowej

Od 2008 roku dzięki staraniom zespołu ukazuje się seria wydawnicza „Biblioteka Świadectw Zagłady” przybliżająca nieznane i trudno dostępne zapisy doświadczenia Holokaustu. Do 2023 r. ukazało się już 21 tomów.

Austeria

Wydawnictwo Austeria skupia się na publikacji najbardziej wartościowych prac związanych z tematyką żydowską, ale nie tylko. Siedziba wydawnictwa znajduje się na krakowskim Kazimierzu, w sięgającym końca XV wieku budynku dawnej Mykwy. Od początku istnienia łączymy najwyższej jakości treści z unikalnym opracowaniem edytorskim.

Stale poszerzająca się oferta obejmuje literaturę jidysz, hebrajską, włoską, francuską, niemiecką, węgierską, dzieła Josepha Rotha, współczesną poezję i prozę Adama Wodnickego. W dziale judaików ważną pozycję zajmują reprinty ksiąg Biblii Hebrajskiej w przekładzie Izaaka Cylkowa. Unikalnym, autorskim projektem Wydawnictwa Austeria są „Książki do pisania”, które, łącząc cechy notesu, zbioru cytatów i fotografii, stanowią wyjątkowy pomysł wydawniczy na skalę światową.

Wydawnictwa Żydowskiego Instytutu Historycznego

Wydawnictwa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wydawnictwa Żydowskiego Muzeum Galicja (księgarnia online)

Żydzi. Polska. Autobiografia

W serii publikowane są wspomnienia żydowskie z ziem polskich, powstałe od początku XVII do połowy XX w. Planowane jest wydanie 27 tomów, w większości tłumaczeń z języków: hebrajskiego, jidysz, niemieckiego i rosyjskiego, edycja uwzględnia też teksty powstałe w języku polskim.

Seria prezentuje fascynujące ludzkie historie, opowiedziane personalnie, pełne przygód, emocji, wydarzeń historycznych oraz prozy codziennego życia. Są one osadzone w kulturze żydowskiej, ale bezpośrednio związane z historią Polski. Autorzy prezentują różne warstwy społeczne, są wśród nich osoby o rozmaitym wykształceniu i stopniu religijności, mieszkańcy wielkich miast i miasteczek, postaci znane i takie, które nie wyróżniały się czymś szczególnym, ale ich wspomnienia dostarczają wielu ciekawych szczegółów z zakresu obyczajowości i historii życia codziennego, a niekiedy bezcennych informacji o wielkich wydarzeniach historycznych, w których przyszło im uczestniczyć. Zespół osób pracujących nad edycją serii liczy ponad 30 osób. Są w nim tłumacze, redaktorzy i badacze (historycy, literaturoznawcy, socjologowie, religioznawcy, językoznawcy).

Seria ukazuje się w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich” realizowanego pod kierunkiem Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, we współpracy z Muzeum Historii Żydów POLIN. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Żydoteka

Do wysłuchania:

Ziemia zbyt obiecana

„Ziemia zbyt obiecana” to pierwszy polskojęzyczny podcast o Izraelu. Opowiada o historii Izraela od przymierza z Abrahamem poprzez deklarację Balfoura, Deklarację niepodległości, Karty OWP i Hamasu, pokazuje społeczeństwo Izraela, od "wielobarwnego tłumu" poprzez tożsamości diasporyczne po współczesne spory o to, kto jest Żydem. Omawia także bieżące wydarzenia w Izraelu.

Autorem podcastu jest Konstanty Gebert, jeden z najwybitniejszych żydowskich dziennikarzy, autor wielu książek, wieloletni współpracownik Gazety Wyborczej i miesięcznika Midrasz. Wykładał gościnnie na najważniejszych uniwersytetach w kraju i zagranicą.

Gliwicka 66

Zapraszamy do wysłuchania dziewięciu rozmów z ekspertami, którzy przybliżają różne zagadnienia związane z kulturą żydowską, także w kontekście naszego regionu i miasta. Podcastu możecie słuchać na YouTubie i Spotify , a wkrótce także na Apple Podcast.