Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów od 2013, ale i wcześniej

Wycinanka
aut. Monika Krajewska

Formuła spotkań

W latach 2013 - 2017

Spotkania miały charakter "gazety mówionej" - zaproszeni goście w ramach wyznaczonego czasu przedstawią swój punkt widzenia na dowolnie wybrane tematy. Byli także goście specjalni, niekoniecznie bezpośrednio związani z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, lecz wnoszący wielki wkład w kulturę spotkania ludzi swoją działalnością artystyczną, naukową czy społeczną.

Ale i wcześniej:

Z zapowiedzi Bogdana Białka przed bliskimi spotkaniami w Krakowie (maj 2014):

Spotkania chrześcijańsko-żydowskie od pięciu lat odbywają się w Kielcach, od ubiegłego roku w Warszawie, w maju tego roku inaugurujemy je w Krakowie, w czerwcu w Białymstoku, a w listopadzie w Sandomierzu.

W każdym miejscu mają one inną formułę i częstotliwość, a także różnych partnerów organizacyjnych, choć wszędzie inicjatorami i głównymi organizatorami Spotkań pozostają Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Cel Spotkań także jest wspólny: stworzenie przestrzeni do praktykowania dialogu międzyreligijnego jako spotkania osób - oraz ich wrażliwość, doświadczenia i świadectwa. Chodzi nam - organizatorom i inicjatorom - o rozwijanie "kultury spotkania", jak to określił papież Franciszek, a zatem możliwości bycia ze sobą w pełni prawdy o sobie i w duchu szacunku i uznania dla drugiego.

Krakowskie Bliskie Spotkania będą miały charakter debat filozoficzno- teologicznych. Debatujący, po przedstawieniu swoich stanowisk, będą wzajemnie zadawali sobie pytania. Celem tej rozmowy nie jest uzgodnienie jakiegoś wspólnego stanowiska ani określenie różnic, ale wzajemne wzbogacenie siebie.

Od roku 2018 - wokół Psalmów

W nowej serii Bliskich Spotkań chcemy spotykać się - jako Żydzi i chrześcijanie - wokół Psalmów, czyli tej modlitwy, która najgłębiej nas łączy, bo bez żadnego wahania możemy odmawiać ją wspólnie. Te same słowa są przecież częścią duchowej tradycji i żydowskiej, i chrześcijańskiej.

Od wielu lat spotkania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów rozpoczynają się od lektury Psalmów po hebrajsku i po polsku, po czym następują osobiste refleksje uczestników. Wspólna modlitwa Psalmami łączy nas na poziomie najgłębszym, duchowym. Pozwala dostrzec bogactwo duchowe drugiej tradycji religijnej, a zarazem umocnić się w swojej tożsamości. Tego typu spotkań bardzo nam potrzeba w trudnych dzisiejszych czasach, gdy tak łatwo stać się zgnębionym na duchu.

Podczas każdego Bliskiego Spotkania chcemy - na przemian w synagodze i w kościele - czytać słowa wybranego psalmu, wsłuchiwać się w nie, modlić się nimi, śpiewać je, słuchać komentarzy teologicznych i dzielić się owocami własnej lektury duchowej.

Kalendarium

Spotkania według nowej formuły - wokół Psalmów, od roku 2018

27 II 2018. 18:00.

Spotkanie Wokół Psalmu 145 Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych (Ps 145,14) Synagoga Ec Chaim Warszawa, Aleje Jerozolimskie 53, IV piętro W programie spotkania wokół Psalmu 145:

 • nauka pieśni chrześcijańskiej ze słowami z Psalmu 145: "Niechaj Cię, Panie, wielbią wszystkie Twoje dzieła", muz. Paweł Bębenek (schola dominikańska ze Służewa)
 • responsoryjne, polsko-hebrajskie odczytanie psalmu
 • wspólna modlitwa
 • komentarz żydowski do Psalmu 145: Piotr Łukasz, członek warszawskiej gminy żydowskiej, absolwent Hochschule für Jüdische Studien w Heidelbergu
 • komentarz chrześcijański do Psalmu 145: Zuzanna Radzik, katoliczka, teolożka, publicystka "Tygodnika Powszechnego", autorka książki "Kościół kobiet"
 • osobiste refleksje uczestników. Organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów Patronat medialny: "Więź".

4 XII 2018.

Chanukowe spotkanie chrześcijan i Żydów wokół Psalmu 30. 18:00-19:30 "Wysławiać będę Ciebie, Panie, żeś podniósł mnie, a nie dałeś moim wrogom triumfować nade mną" (Ps 30, tłum. Czesław Miłosz).

W trzecim dniu żydowskiego święta Chanuki Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na kolejne Bliskie Spotkanie wokół Psalmów - tym razem wokół Psalmu 30.

W programie:

 • modlitwa, śpiew,
 • komentarz żydowski Konstantego Geberta,
 • komentarz chrześcijański s. dr. Judyty Pudełko,
 • wystawa wycinanek Moniki Krajewskiej z komentarzem autorki.

17.12.2019

**Bliskie spotkanie chrześcijan i Żydów

W tym cyklu naszych "Bliskich spotkań" gromadzimy się dla Psalmów - modlitwy, którą bez żadnego wahania możemy odmawiać wspólnie:

Relacja video

W programie:

 • Lektura Psalmu 67
 • Komentarz żydowski: Bella Szwarcman-Czarnota
  Pisarka, publicystka, redaktorka, tłumaczka i filozofka. Znawczyni tematu dotyczącego kobiet żydowskich. Była także pracowniczką Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz sekretarzem redakcji Biuletynu Żydowskiego Instytutu Historycznego. Laureatka nagrody im. ks. Stanisława Musiała 2016. Laureatka nagrody Jana Karskiego i Poli Nireńskiej 2018. Jest redaktorką i felietonistką Midrasza.
 • Komentarz chrześcijański: o. Marek Nowak OP
  Wstąpił do Zakonu Dominikanów w 1986 roku, a siedem lat później przyjął święcenia kapłańskie. W 1992 roku na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie obronił pracę magisterską, a w kolejnych latach na Uniwersytecie Warszawskim - rozprawę doktorską oraz habilitacyjną z zakresu filozofii. Jest wykładowcą w Zakładzie Filozofii Religii Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Dominikanów w Krakowie. Specjalizuje się w filozofii dialogu międzyreligijnego. Jest zaangażowany w dialog chrześcijańsko-żydowski od 25 lat.
 • Prezentacja o świetle w tradycji żydowskiej: Monika Krajewska
  Artystka zajmująca się wycinanką żydowską oraz sztuką żydowską. Jest nauczycielką w Szkole Lauder-Morasha w Warszawie. Prowadzi zajęcia z plastyki z elementami kultury żydowskiej. Prowadzi również warsztaty wycinanki żydowskiej i kaligrafii hebrajskiej na wielu imprezach i festiwalach związanych z kulturą żydowską. W 1982 wydała książkę w postaci albumu fotograficznego „Czas kamieni”, w której przedstawiła żydowską sztukę nagrobną głównie z terenów wschodniej Polski. Książka została przetłumaczona na język angielski i francuski.

Spotkania według formuły z lat 2013 - 2017

18 IX 2016. Ksiądz Jan Zieja In memoriam.

Muzeum POLIN, godz. 18:30.

Był on działaczem społecznym, wybitnym kaznodzieją, tłumaczem, pisarzem religijnym, żołnierzem wojny roku 1920, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939, kapelanem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem powstania warszawskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", przyjacielem Żydów.

 • Prowadzenie Bogdan Białek.
 • Udział wezmą: Stanisław Krajewski, Jacek Moskwa, Henryk Wujec, Seweryn Blumsztajn, Józef Duriasz, ks. Grzegorz Michalczyk.
 • Rabin Michael Schudrich odczyta psalm i podzieli się refleksją teologiczną.
 • Kazania księdza Jana, czyta Józef Duriasz. Zapis dźwiękowy Spotkania.

Więcej:

17.I.2016 - Dzień Judaizmu, obchody w Warszawie, w tym

2015-04-26 - VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów

 • edycja specjalna dedykowana męczennikom getta

3 marca 2015 - Inauguracja obchodów 25-lecia Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate" i uhonorowanie siostry Mary O'Sullivan

18:30, synagoga im. Nożyków

W Warszawie 18.I.2015 - Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych

pl. Teatralny, 18:00.

Więcej:

27 maja 2014 - czwarte Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów

Warszawa, godz 18.30, synagoga im. Nożyków.

 • Gościem specjalnym będzie Pan Wiesław Myśliwski.
 • Oprawa artystyczna - wybitny jazzman Włodzimierz Kinior Kiniorski.
 • Ponadto: Anna Connoly i Anna Chipczyńska. i relacja filmowa.

5 maja 2014 Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów w Krakowie.

Kościół św. Katarzyny przy ul. Augustiańskiej 7 (kaplica św. Doroty) godz 18:30.

 • Debata pomiędzy biskupem drem hab. Grzegorzem Rysiem a prof. drem hab. Stanisławem Krajewskim na temat: "Tikun olam i Ewangelia Błogosławieństw - Żydów i chrześcijan powinności wobec świata“.

Wezmą udział także:

 • dr Zofia Radzikowska, działaczka krakowskiej społeczności żydowskiej, oraz
 • mała siostra Jezusa Krystyna Klara (komentarz do Psalmu 51);
 • Agnieszka Kowalczyk - śpiew, oraz
 • Witold Góral - gitara (część artystyczna).

Prowadzenie:

 • Bogdan Białek - współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, oraz
 • Janusz Poniewierski - prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Relacja:

18 marca 2014 - Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów - Spotkanie III;

Organizatorzy:

Partnerzy:

W programie:

14.01.2014 - Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów Spotkanie II, przed XVII Dniem Judaizmu.

Wzajemna wdzięczność chrześcijan i Żydów była głównym tematem Spotkania.

Organizatorzy:

 • Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz
 • Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

Na nasze zaproszenie w synagodze wystąpił chór parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Kielcach pod batutą Rafała Bazanka.

19.11.2013 - Warszawa,

Polska Rada Chrześcijan i Żydów zainaugurowała cykl zebrań otwartych pod wspólną nazwą "Bliskie Spotkania Chrześcijan i Żydów". Będą się one odbywały naprzemiennie, raz w kościele katolickim a raz w synagodze.

 • Podczas inauguracyjnego spotkania rabin Joel Chaim Nowicki mówił o stosunku judaizmu do kontrowersyjnych procedur medycznych.
 • Ks. Włodzimierz Misijuk, wykładowca prawosławnego seminarium, opowie o związkach liturgii prawosławnej z liturgią żydowską.
 • Monika Krawczyk, dyrektor Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, wyjaśniała, co dzisiaj oznacza dziedzictwo żydowskie.
 • Sebastian Rejak z Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówił o polityce rządu polskiego wobec diaspory żydowskiej.
 • Gościem specjalnym była Julia Hartwig, która przeczytała i zinterpretowała swoje ostatnie wiersze.
 • W części artystycznej wystąpił chóru Szir Awiw.

Następne spotkanie zaplanowano na styczeń przyszłego roku, w synagodze Ec Chaim i poświęcone będzie głównie problematyce związanej z chrześcijaństwem i chrześcijańskim punktem widzenia. Konferencje podczas rekolekcji mają temat: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!" (Iz. 63,19) oraz "Wtedy zawołasz, a Panodpowie" (Iz. 58,9).