XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

Centralne obchody w Toruniu 17 I 2016

ABC Dnia Judaizmu

Z zagranicy

ICCJ o Dniu Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce 2016 - centralne obchody w Toruniu

"Co ty tu robisz, Eliaszu?" . (1 Krl 19, 9)_

Toruń jest miejscem ogólnopolskich obchodów 19. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, 17 stycznia 2016 r. /"Idziemy 17 I 2016/

Przesłanie papieża na obchody Dnia Judaizmu.

Prymas Polski abp. Wojciech Polak: " Dzień Judaizmu to czas refleksji nad tajemnicą duchowej więzi chrześcijaństwa z judaizmem..."

Abp Gądecki o Dniu Judaizmu.

Przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, bp. Mieczysław Cisło - Słowo na XIX Dzień Judaizmu.

Obchody XIX Dnia Judaizmu w innych miastach Polski:

17 I 2016 Obchody w Warszawie, w tym

Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów. Relacja:

14 I 2016 Obchody w Krakowie, Uniwersytet

Papieski Jana Pawła II. Homilia bpa Grzegorza Rysia u Franciszkanów. (tekst:)

17-18 I 2016 Obchody w Kielcach - "Duchowe wędrówki"

Instytut Kultury Spotkania i Dialogi Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w kamienicy, przy ul. Planty 7 odwiedziło ponad sto osób.

Prezentacja izraelskiego filmu pt. "Jestem Józef, wasz brat" o trudnej, czasem bolesnej, drodze dialogu między chrześcijanami i Żydami, między judaizmem a chrześcijaństwem, między Watykanem i państwem Izrael.

W poniedziałek - trzydniowe warsztaty reporterskie "Koniec. Początek", w których uczestniczy 20 uczniów kieleckich szkół. Franciszkanin o. Stanisław Jaromi mówił o papieskim wezwaniu do dialogu w encyklice papieża Franciszka "Laudato si".

9-19 I 2016 Obchody w Poznaniu: Więcej:
12-17 I 2016 Obchody we Wrocławiu:
12-17 I 2016 Gnieźnieńskie Dni Judaizmu:
12 I 2016 Obchody w Słupcy:
17-18 I 2016 Obchody w Chmielniku.

Duże zainteresowanie wzbudza debata pt. „Wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama”, którą poprowadzi prof. dr hab. Waldemar Kowalski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W debacie wezmą udział rabin z Krakowa – Avi Baumol, metodysta pastor Janusz Daszuta (proboszcz parafii Ogród Oliwny w Kielcach) i biblista ks. dr Tomasz Siemieniec (pracownik naukowy KUL i WSD Kielce).