„Polska 80 lat po Zagładzie Żydów: diagnozy i wyzwania”

Forum Dialogu - logo

Źródło: Forum Dialogu

Forum Dialogu na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie

Panel „Polska 80 lat po Zagładzie Żydów: diagnozy i wyzwania

30 sierpnia Kamil Mrozowicz i Mirosław Skrzypczyk – aktywiści z naszej sieci Liderów Dialogu – byli gośćmi panelu „Polska 80 lat po Zagładzie Żydów: diagnozy i wyzwania”, prowadzonego przez Zuzannę Radzik, wiceprezeskę Forum.

Głównym tematem dyskusji była praca z pamięcią na lokalnym poziomie: jak dbać o miejsca pamięci w najbliższym otoczeniu, jakie mamy moralne zobowiązania wobec zapomnianych sąsiadów naszej lokalnej społeczności, jak odbudowywać relacje z potomkami Ocalałych z Zagłady.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie dla młodych, aktywnych osób, które chcą mieć wpływ na to, w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska w następnych latach i pokoleniach.

Dla uczestniczek i uczestników jest okazją do rozmowy z ekspertami i ekspertkami, a także przestrzenią do otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń.