Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

Otwarcie wystawy

Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

Źródło: Żydowskie Muzeum Galicja

W demokratycznym państwie policja ma stać na straży bezpieczeństwa i porządku. Tymczasem nazistowskie Niemcy były państwem totalitarnym, opartym na stosowaniu skrajnej przemocy i przyzwoleniu na nią.

Przygotowana przez Niemiecką Wyższą Szkołę Policji w Münsterze – DHPol Münster wystawa opisuje rolę niemieckiej policji od przejęcia władzy przez Adolfa Hitlera po upadek III Rzeszy. Kolejne części wystawy poświęcone są rozwojowi policyjnych struktur, sylwetkom osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie policji i działaniom niemieckiego aparatu policyjnego w przededniu i w czasie II wojny światowej.

Opracowane przez autorów wystawy różnorodne materiały ilustracyjne – archiwalne dokumenty, druki propagandowe i fotografie - pozwalają przyjrzeć się temu, jak nazistowski reżim realizował swoje cele polityczne i ideologiczne wykorzystując siły policyjne.

Jak piszą kuratorzy wystawy: „Pytania o zadania policji i o granice jej uzasadnionych działań są aktualne również dzisiaj. Rozważania na temat roli policji w państwie nazistowskim powinny zwiększyć świadomość nie tylko w policji, ale także wśród opinii publicznej na temat tego, że przemoc policyjna wymaga surowych ograniczeń ze strony praworządnego państwa w celu trwałego zagwarantowania wolności jednostki i wolności społeczeństwa”.

Wystawa Niemieckiej Wyższej Szkoły Policji w Münsterze – DHPol Münster, na zlecenie Konferencji Ministrów Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec i Krajów Związkowych

Wystawa prezentowana dzięki współpracy z Konsulatem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec.