Drugie Dni Dawidka Rubinowicza w Bodzentynie

pamiętnik Dawida Rubinowicza

W dniach 26-30 sierpnia odbedą sie w Bodzentynie II Dni Dawidka Rubinowicza,

organizowane przez Stowarzyszenie jego imienia i Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, przy zaangażowaniu władz gminnych oraz miejscowych szkół.

Pierwszy dzień, 26 sierpnia, będzie miał charakter spotkania-dialogu żydowsko- chrześcijańskiego. Rozpocznie to spotkanie rededykacja cmentarza żydowskiego, któremu należną godność po latach zapomnienia przywróciła miejscowa społeczność z inicjatywy proboszcza księdza Leszka Sikorskiego, współpracujących z nim wikariuszy i parafian. Uroczystość poprowadzi Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich, towarzyszyć mu będzie kantor ze Szwecji Myrdal Geber.

Rabin Schudrich podczas spotkania bodzentynian z byłymi żydowskimi mieszkancami miasta wygłosi odczyt "Cmentarz pamięci, pamięć cmentarza".

Spotkanie poprowadzi Bogdan Białek.

Tego dnia odbędzie sie także spotkanie modlitewne w intencji pokoju, koncert kantora i koncert zespołu Piotra Kowalika. Następne dni upłynął pod znakiem Dawidka Rubinowicza - odbędą się spektakle teatralne, pokazy filmowe, prezentacja reportażu radiowego.

Planowana jest dyskusja z udziałem Roberta Szuchty, prof. Feliksa Tycha, Stefana Rachtana i Bogdana Białka na temat Dawidka Rubinowicza, jego pamiętnika i dzieci - najtragiczniejszych ofiar Zagłady.

Ostatniego dnia odbędzie się uroczysty apel poległych podczas drugiej wojny światowej - na bodzentyńskim rynku zostaną uroczyście odczytane nazwiska zamordowanych mieszkańców Bodzentyna - Żydów i Polaków.

Wszystkich serdecznie zapraszamy Organizatorzy