O. Nowak: Benedykt XVI za kontynuacją dialogu międzyreligijnego w duchu Soboru

Benedykt XVI

O. Nowak: Benedykt XVI za kontynuacją dialogu międzyreligijnego u duchu Soboru

12 maja 2009, komentarz

Benedykt XVI zadeklarował dziś chęć nieodwołalnego kroczenia drogą jaka została wybrana przez Kościół na Soborze Watykańskim II, a zdefiniowana w deklaracji "Nostra aetate" - mówi KAI o. Marek Nowak, członek Rady Wspólnej Chrześcijan i Żydów. Papież zaapelował, aby prowadzić dialog międzyreligijny bez uczucia niechęci, z zaufaniem do partnerów oraz z miłością" - dodaje.

Dominikanin stwierdza, że oba dzisiejsze spotkania Benedykta XVI w Jerozolimie

  • z wyznawcami islamu oraz judaizmu - potwierdzają potrzebę zdecydowanej ciągłości dialogu międzyreligijnego w duchu Soboru Watykańskiego II.

Dodaje, że pokusę zerwania tej "ciągłości" obserwowaliśmy niedawno, w wielu komentarzach po zniesieniu ekskomuniki wobec biskupów z Bractwa św. Piusa X. Komentatorzy ci twierdzili, że uprawniony jest krytycyzm wobec dokumentów Soboru. "Papież dziś zdecydowanie zaprzeczył takim wnioskom" - podkreśla dominikanin.

Ważne też - zdaniem o. Nowaka - były słowa Benedykta XVI, jakie padły podczas dzisiejszego spotkania z muzułmanami przed Meczetem Skały. Papież ostrzegał przed pokusą przystępowania do dialogu miedzyreligijnego z uczuciami niechęci lub wątpliwości co do możliwości jego prowadzenia.

"Było to też wezwanie do dialogu jak najbardziej autentycznego - komentuje o. Nowak. - Benedyktowi XVI chodzi o dialog, do którego przystępują partnerzy, którzy nie chcą bynajmniej brać swojej religii w nawias".

Dlatego - dodaje - podczas dzisiejszego spotkania z rabinami Benedykt XVI mówił o dobrej woli do omawiania nie tylko punktów zbieżnych, ale także rozbieżności, jakie istnieją miedzy oboma religiami. "Jest to podstawa rzetelnego dialogu" - konstatuje.

Zdaniem o. Nowaka papież wskazał, ze tak pojęty dialog toruje także drogę do rzetelniej współpracy w życiu publicznym. "Bardzo ważne jest - wyjaśnia - że papież zwraca uwagę na współpracę religii w dziedzinie promocji zasad moralnych. Mówi o wspólnie podzielanym zatroskaniu w obliczu relatywizmu moralnego i zniewag osoby ludzkiej, jakich dopuszcza się dziś".

Papież wskazuje - zdaniem o Nowaka - że jest to przestrzeń, która może jednoczyć wysyłki żydów i chrześcijan. Zwraca uwagę, ze rozpoznawanie norm etycznych musi się dokonywać na poziomie dobrej woli i rozumu. Podkreśla przy tym rolę wspólnego, religijnego fundamentu wartości moralnych.

O. Nowak wyjaśnia przy okazji, ze dialog chrześcijaństwa z judaizmem ma inny charakter niż dialog z islamem. "Judaizm dla chrześcijan nie jest rzeczywistością zewnętrzną lecz wewnętrzną" - przypomina.

Wyjaśnia, że dialog chrześcijaństwa z judaizmem jest dialogiem ze starszymi braćmi w ramach jednej rodziny; dialogiem "między dwoma częściami Pisma Świętego".

mp / Warszawa