Papież przy Ścianie Zachodniej i na Wzgórzu Świątynnym

Papież modli się przy Ścianie Płaczu /AFP

Papież modli się przy Ścianie Płaczu /AFP

Papież przy Ścianie Zachodniej i na Wzgórzu Świątynnym

12-05-2009

Na karteczce, włożonej w szparę między kamieniami Ściany Zachodniej, najświętszego miejsca judaizmu, Benedykt XVI napisał: "Boże wszystkich wieków, odwiedzając Jerozolimę, miasto pokoju, duchowy domu Żydów, chrześcijan i muzułmanów, przynoszę Tobie radości, nadzieje i aspiracje, próby, cierpienie i ból wszystkich ludów świata".

"Boże Abrahama, Izaaka i Jakuba wysłuchaj krzyku zgnębionych, wystraszonych i pozbawionych wszystkiego; ześlij Twój pokój na tę Ziemię Świętą, na Bliski Wschód, na całą rodzinę ludzką; porusz serca tych wszystkich, którzy wzywają Twe imię, aby podążali pokornie drogą sprawiedliwości i współczucia" – dodał papież. Modlitwę zakończył słowami z Księgi Lamentacji: "Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka".

Po ceremonii przy Ścianie Zachodniej Benedykt XVI spotkał się z dwoma głównymi rabinami Jerozolimy. - Dziś mam możliwość powtórzyć, że Kościół Katolicki jest nieodwołalnie zaangażowany w sprawę pojednania idąc ścieżką wyznaczoną przez Sobór Watykański II dla autentycznej i trwałej zgody chrześcijan z żydami – powiedział Benedykt XVI w przemówieniu do dwóch głównych rabinów Izraela – Szlomo Amara i Jona Mecgera.

Przemawiając do licznych zgromadzonych w ośrodku Hechal Szlomo liderów judaizmu papież mówił o woli kontynuowania nauczania Soboru Watykańskiego II w sprawie dialogu. - Dostojni rabini, odwzajemniam wam wyrazy uszanowania i szacunku dla was i waszych wspólnot – mówił papież. – Zapewniam was – dodał – o swym pragnieniu pogłębiania wzajemnego zrozumienia i współpracy między Stolicą Apostolską a Naczelnym Rabinatem Izraela i narodem żydowskim na całym świecie. Przypomniał, że obecne rezultaty dialogu żydowsko-katolickiego są zasługą Jana Pawła II.

Benedykt XVI spotkał się w jerozolimskim Wieczerniku z przedstawicielami administracji Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej. Wyraził nadzieję, że będzie tam przybywać coraz więcej pielgrzymów. Zwracając się do ordynariuszy Ziemi Świętej w miejscu Ostatniej Wieczerzy papież powiedział, że chrześcijańska obecność na tym terenie ma "żywotne znaczenie dla całego społeczeństwa".

Zapewnił o swym pełnym poparciu dla działań miejscowego Kościoła katolickiego na rzecz chrześcijan z Ziemi Świętej, by – jak mówił – "pozostali i pomyślnie rozwijali się w ziemi swych przodków" i by byli "orędownikami oraz krzewicielami pokoju"

Wcześniej papież odwiedził Wzgórze Świątynne w Jerozolimie – jedno z trzech najważniejszych miejsc islamu, gdzie znajduje się m.in. meczet Kopuły na Skale (meczet Omara). Zwracając się do wielkiego muftiego Jerozolimy i liderów wspólnoty muzułmańskiej Benedykt XVI apelował o pokonanie konfliktów oraz nieporozumień i wspólne działania na rzecz pokoju. - Drodzy przyjaciele, przybyłem do Jerozolimy z pielgrzymką wiary – podkreślił papież. Dodał: "Dziękuję Bogu za tę możliwość spotkania się z wami jako biskup Rzymu i następca apostoła Piotra, ale także jako syn Abrahama". - Zapewniam was – mówił – że Kościół pragnie gorąco współpracować dla pomyślności rodziny ludzkiej. Papież przypomniał, że "muzułmanie i chrześcijanie prowadzą rozpoczęty już, nacechowany szacunkiem dialog". – Obyśmy starali się żyć w duchu zgody i współdziałania, niosąc świadectwo o Bogu Jedynym, wielkodusznie służąc innym – zakończył Benedykt XVI.

Wielki mufti Jerozolimy Mohammed Husajn zaapelował do Benedykta XVI, aby odegrał aktywną rolę w zakończeniu izraelskiej "agresji" przeciwko Palestyńczykom. – Pokój i bezpieczeństwo, których od kilku dziesięcioleci brakuje w tym regionie, nie mogą być wprowadzone, jeśli nie zostanie zakończona izraelska okupacja i bez odzyskania przez nasz lud wolności i praw – powiedział mufti.

(Za Forum Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie, PAP i „Gazetą Wyborczą”)