XIV Dzień Judaizmu

Dzień Judaizmu

XIV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce

Weź twego syna jedynego... i złóż go w ofierze... (Rdz 22,2)

Specjalne materiały duszpasterskie Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu zawierające słowo przewodniczącego Komitetu, bp. Mieczysława Cisło, teksty liturgiczne oraz homilię na XIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce i modlitwę Benedykta XVI z Jerozolimy.

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

XIV DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE Przemyśl 15/16 stycznia 2011

Centralne obchody w Przemyślu - program: sobota 15 stycznia.

 • aula Wyższego Seminarium Duchownego projekcja filmów o bł. ks. Emilianie Kowczu, proboszczu z Majdanka oraz o rodzinie Ulmów z Markowej, którzy poświęcili życie, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. niedziela 16 stycznia
 • godz. 12.30 konferencja prasowa w ratuszu z udziałem obu arcybiskupów przemyskich, Józefa Michalika, metropolity przemyskiego obrządku łacińskiego i Jana Martyniaka, metropolity przemysko-warszawskiego Kościoła greckokatolickiego, bp. Mieczysława Cisło, rabina Michaela Schudricha oraz prezydenta Przemyśla Roberta Chomy.
 • godz. 13.15 - modlitwa za zmarłych - przemyski Kirkut przy ul. Słowackiego.
 • godz. 15.45 - otwarcie wystawy "Żydzi w Przemyślu" w Ratuszu Miejskim oraz wystawy poświęconej osobom ratującym Żydów w katedrze Kościoła greckokatolickiego. W katedrze greckokatolickiej odbędzie się także nabożeństwo ku czci błogosławionego ks. Emiliana Kowcza. O godz. 11.15 Jacek Błoński wygłosi w ratuszu wykład pt. "Sytuacja Żydów w kontekście wielonarodowej wspólnoty Przemyśla".
 • godz. 16.30 - archikatedra przemyska - wspólne nabożeństwo słowa Bożego z udziałem m.in. abp. Józefa Michalika i Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, rabina Warszawy i Łodzi.
 • godz. 17.30 aula Wyższego Seminarium Duchownego
 • otwarcie wystawy poświęconej rodzinie Józefa i Wiktorii Ulmów z Markowej koło Łańcuta, która w czasie wojny ukrywała członków żydowskich rodzin Szallów i Goldmanów, za co zostali zamordowani 24 marca 1944 r. Ich proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 r.
 • panelowa dyskusja, prowadzona przez red. Zbigniewa Nosowskiego - wiceprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Wezmą w niej udział: bp Mieczysław Cisło - przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem przy Konferencji Episkopatu Polski, Michael Schudrich - Naczelny Rabin Polski, Piotr Kadlcik - przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Boaz Pasch - Naczelny Rabin Krakowa, prof. Jan Grosfeld z UKSW, ks. Stefan Batruch z Kościoła greckokatolickiego, ks. Prof. Stanisław Haręzga - biblista i Rober Choma - prezydent Przemyśla.
 • godz. 20 - uroczysty koncert przemyskiego zespołu "Family Klezmer Band" na Zamku Kazimierzowskim.

"Dzień Judaizmu poprzedzi wydanie specjalnego numeru kwartalnika "Przemyski Przegląd Kulturalny", w całości poświęconego kulturze żydowskiej, wystawy i koncerty w niektórych miastach archidiecezji przemyskiej oraz specjalne katechezy w szkołach poruszające problematykę judaizmu i dialogu między chrześcijaństwem a judaizmem.

Organizatorami XIV Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce są: metropolita przemyski obrządku łacińskiego abp Józef Michalik, prezydent miasta Przemyśla Robert Choma oraz Komitet ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski.

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim jest inicjatywą Konferencji Episkopatu Polski. Został ustanowiony w 1997 r. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. Dzień Judaizmu jest czasem refleksji nad słowem Bożym, czasem spotkań i modlitwy. Ten dzień uświadamia wierzącym w Chrystusa judaistyczne korzenie chrześcijaństwa. W ten sposób chrześcijanie mogą jeszcze głębiej odkrywać swoją tożsamość, dostrzegając przede wszystkim to, co ich łączy z wyznawcami judaizmu: wiara w jednego Boga, Biblia, tradycja religijna, Dekalog jako fundament praw moralnych, czy też wezwanie do codziennej modlitwy.

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem, powołany w 1996 r., prowadzi dialog z przedstawicielami judaizmu, a jego celem jest upowszechnianie postaw dialogu i życzliwości wobec Żydów w środowiskach chrześcijańskich." /KAI/

Program obchodów w Warszawie: 15-17 I 2011. Czytania biblijne: Rdz 22,1-19; Ps 105; Rz 8,31b-39; Mt 20,20-28

 • 15 I, godz. 17.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 Hawdala - uroczyste zakończenie szabatu; nadanie tytułu Człowiek Pojednania ks. prof. Tomaszowi Halikowi przez PRChiŻ; wykład ks. prof. Tomasza Halika: "Różnorodność pojednana"
 • 16 I, godz.12.30 - kościół Wszystkich Świętych, Plac Grzybowski 3/5 Msza święta "o uproszenie miłości" pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa
 • 16 I, godz.10.30-15.00 - synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 Dzień otwarty w synagodze: zwiedzanie synagogi i mykwy o godz. 10.30, 12.00 i 13.30.
 • 17 I, godz.19.00 - kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta 2 Liturgia Słowa pod przewodnictwem o. Wiesława Dawidowskiego OSA, współprzewodniczącego PRChiŻ z komentarzem żydowskim (prof. UW dr hab. Stanisław Krajewski) i chrześcijańskim (ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Bardski)