Heinrich Mussinghoff Ordynariusz diecezji Akwizgran

Do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, kwiecień 2013r., Warszawa

Szanowni uczestnicy modlitewnej drogi na terenie byłego getta warszawskiego odbywającej się z okazji 70tej rocznicy powstania w getcie!

Powstanie w warszawskim getcie w obliczu pewnej śmierci stało się dla całego świata znakiem ludzkiej godności w walce przeciwko nieludzkiemu systemowi terroru. Jesteśmy dziś wdzięczni za ten opór wobec niemieckiego rządu bezprawia. Pamięć o tym jest ważna dla narodu żydowskiego, ważna dla narodu polskiego, a szczególnie ważna dla nas Niemców.

Dziękuję wam za wspólne świadectwo wiary polskich Żydów i chrześcijan na terenie byłego getta. Idąc w modlitwie śladami powstania wyrażamy odpowiedzialność wobec Boga i ludzi. Pamiętając bolesną historię stosunków chrześcijańsko-żydowskich ten wspólny znak jest bardzo ważny.

Jestem wdzięczny, że pozwalacie nam Niemcom uczestniczyć w tej modlitewnej drodze. Jestem świadomy, że historia chrześcijańsko-żydowskich relacji w Polsce i w Niemczech jest bardzo różna.

Niemcy, w imieniu narodu niemieckiego, narzucili na Polskę system terroru, zbudowali getto w Warszawie, stłumili powstanie, mordowali mieszkańców, a póŸniej zniszczyli całą Warszawę. Większość z tych Niemców była chrześcijanami, chociaż ideologia nazistowska nie była chrześcijańska.

Pamięć o ogromnym cierpieniu, które poprzez nasz naród dotarł do innych ludzi, do narodu żydowskiego, do narodu polskiego i wielu innych, jest dla nas Niemców trudna, ona nas zawstydza. Pozostaje ona wstrząsającym ostrzeżeniem także dla kościoła w Niemczech, które zobowiązuje do pracy na rzecz wspólnego świata wzajemnego szacunku.

Godność człowieka ma swoje korzenie w Bogu. Dlatego ostatecznie nie da się zamordować ludzkiej godności. Mordercy nie mają ostatniego słowa u Boga. Taka jest nasza nadzieja dla ofiar.

To jest także nasza nadzieja dla żyjących. Możliwe jest, i naszą odpowiedzialnością jest kształtować świat, w którym spotkamy się jako bracia i siostry i przezwyciężymy razem problemy. Chcę was zapewnić, że komisja Episkopatu niemieckiego ds. stosunków religijnych z Żydami jest gotowa włączyć się w to.

Dziś jestem z wami w myślach i w modlitwie

Heinrich Mussinghoff Biskup w Aachen Przewodniczący komisji ds. religijnych stosunków z Żydami episkopatu niemieckiego