Ks. Friedrich Magirius - Człowiek Pojednania 2012

Ks. Friedrich Magirius

Ks. Friedrich Magirius (ur. 1930), pastor luterański, współtwórca dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego w NRD, w latach 1974-1982 kierował ruchem Akcja Znaku Pokuty, dążącym do pojednania niemiecko-polskiego. We współpracy z polskimi Klubami Inteligencji Katolickiej organizował wyjazdy Niemców do Polski i Polaków do Niemiec, by przezwyciężać ciężar spowodowany przez dziedzictwo wojny, w tym zagładę Żydów. W latach 1982-1995 był superintendentem (odpowiednik biskupa) okręgu Lipsk-Wschód Kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz proboszczem kościoła św. Mikołaja w Lipsku, gdzie odbywały się słynne poniedziałkowe modlitwy i demonstracje pokojowe. W latach 1985-2005 był przewodniczącym Chrześcijańsko-Żydowskiej Wspólnoty Roboczej Miasta Lipska. Bezpośrednio po przełomie, w okresie 1990-1994, był przewodniczącym Rady Miejskiej Lipska. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi RP. Jest honorowym obywatelem Krakowa.