ManfredDeselaers

Manfred Deselaers

Ks. dr Manfred Deselaers, ur. 19.05.1955 roku w Düsseldorfie (Niemcy), jest katolickim księdzem z diecezji Aachen (Akwizgran).

Po maturze w 1974 roku w Viersen i semestrze studiów prawniczych w Bonn, przebywał jako wolontariusz z ramienia niemieckiej organizacji Akcja Znaku Pokuty/Służby na Rzecz Pokoju w Izraelu (1975-1976), gdzie po kursie językowym w kibucu Dovrat większość swojej półtorarocznej służby spędził w Jerozolimie, pracując w domu dla dzieci niepełnosprawnych.

Następnie studiował teologię w Tübingen (1976-1981) i Chicago (1978-1979). Po święceniach kapłańskich w Aachen w 1983 roku, był wikariuszem w Mönchengladbach, gdzie pracował również w zarządzie Towarzystwa Współpracy Chrześcijańsko-Żydowskiej.

W październiku 1989 roku rozpoczął w Polsce swoją służbę na rzecz niemiecko- polskiego pojednania. Początkowo uczył się języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, a od 3 października 1990 roku mieszka w parafii Wniebowzięcia NMP w Oświęcimiu.

W 1994 roku został przewodnikiem w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. W 1995 roku opublikował medytację drogi krzyżowej (1997 po polsku: Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił? Wyd. Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu). W 1996 roku doktoryzował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. (Manfred Deselaers, Bóg a zło w świetle biografii i wypowiedzi Rudolfa Hössa komendanta Auschwitz. Przekład Juliusz Żychowicz. Kraków: WAM 1999. - "Und Sie hatten nie Gewissensbisse?" Die Biografie von Rudolf Höß, Kommandant von Auschwitz, und die Frage nach seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen im Benno-Verlag, Leipzig. 2. neubearbeitete Auflage 2001).

Na polecenie Ks. Biskupa Heinricha Mussinghoffa z Aachen i w porozumieniu z Ks. Kardynałem Franciszkiem Macharskim poświęca się teraz pracy nad pojednaniem niemiecko-polskim i chrześcijańsko-żydowskim w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, gdzie jest odpowiedzialny za dział programowy. Od 1997 roku jest wykładowcą teologii fundamentalnej w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

W roku 1998 odbył kurs na Holocaust Educator w International School of Holocaust Studies, Yad Vashem, Jerusalem. W 2000 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów uhonorowała go tytułem Człowieka Pojednania.

W 2003 wydał książkę "Dialog u progu Auschwitz" (Wyd. UNUM, Kraków; po niem. "Dialog an der Schwelle von Auschwitz", Kraków, UNUM, 2004). 26 stycznia 2005 roku Prezydent Aleksander Kwaśniewski wręczył mu Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polski. W maju 2005 roku został laureatem nagrody im. Księdza Józefa Tischnera w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących "polski kształt dialogu" Kościoła i świata.