"Nostra aetate" pięćdziesiąt lat po (1965-2015)

Międzynarodowa konferencja naukowa.

Vaticanum II - Nostra aetate

Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)

Komitet ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski Polska Rada Chrześcijan i Żydów Katedra Etyki KUL Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL (Lublin 27.10.2015) Komitet honorowy: Arcybiskup Stanisław Budzik Biskup Mieczysław Cisło Rabin Michael Schudrich

[...] Kościół, który potępia wszelkie prześladowania, przeciw jakimkolwiek ludziom zwrócone, pomnąc na wspólne z Żydami dziedzictwo, opłakuje - nie z pobudek politycznych, ale pod wpływem religijnej miłości ewangelicznej - akty nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom.

8.00 Msza Święta w Kościele Akademickim KUL

9.00 Uroczyste otwarcie konferencji - Krzysztof Żuk (prezydent Miasta Lublin), arcybiskup Stanisław Budzik, rabin Michael Schudrich, ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński i wykład inauguracyjny - bp Mieczysław Cisło (przewodniczący Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego)

1. Przed Nostra aetate: Zagubiona więź Żydów i chrześcijan

9.30 Wykład historyczny - profesor z Yad Washem (Izrael)

10.00 - 11.30 Dyskusja panelowa: ks. prof. Łukasz Kamykowski (UJPII), Andrzej Kacorzyk (Muzeum w Auschwitz-Birkenau), prof. Dariusz Libionka (PAN), prof. Joanna Tokarska-Bakir (UW, PAN), prof. Sławomir Jacek Żurek (KUL) - moderator. Przerwa na kawę

2. Nostra aetate: Przełom, który odradza korzenie

12.00 Wykład teologiczny - naczelny rabin Rzymu Ricardo di Segni - (Włochy)

12.30-14.00 Dyskusja panelowa: rabin prof. Walter Homolka (University of Potsdam, Abraham Geiger College), prof. Jan Grosfeld (UKSW), prof. Stanisław Krajewski (UW), ks. prof. Mirosław Wróbel (KUL), o. dra Wiesław Dawidowski OS, ks. prof. Alfred Wierzbicki - moderator. Przerwa obiadowa

3. Po Nostra aetate: Owoce dialogu

15.00 Wykład na temat współczesnego dialogu chrześcijańsko-żydowskiego - ks. abp Henryk Muszyński

15.30-17.00 Dyskusja panelowa: Zbigniew Nosowski ("Więź"), Alex Dancig (Yad Washem), Bogdan Białek (PRChiŻ), rabin Michael Schudrich, ks. dr Tomasz Adamczyk (KUL) - moderator, Pamięć o Żydach Lublina prof. Monika Adamczyk- Garbowska (UMCS)

18.00 Uroczyste nabożeństwo "Opłakiwania Żydów" (Kościół Świętego Mikołaja) - przewodniczenie abp Stanisław Budzik

Konferencji towarzyszyć będą lekcje religii na temat dialogu chrześcijańsko żydowskiego pod patronatem Muzeum w Auschwitz-Birkenau i Instytut Pamięci Narodowej