NarewkaKB

Katarzyna Bielawska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na wydziałach Pedagogicznym oraz Historycznym (Instytut Archeologii na kierunku pradziejowym) - specjalizacja we wczesnym średniowieczu, a także studiów podyplomowych na kierunku historycznym - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Białostockiego. Od lat zajmuje się ochroną dziedzictwa wielokulturowego regionu. Wielokrotnie występowała w mediach opowiadając o złożonej historii regionu. Według zebranych przez nią opowieści powstał znany i nagradzany film Mikołaja Wawrzeniuka pt. "Śniła mi się Hana" o wspólnym życiu Żydów i chrześcijan w Narewce pod Puszczą Białowieską. W roku 2000 odebrała w Krakowie Dyplom uznania za zasługi w ochronie dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce, nadany przez państwo Izrael - Ambasadę Izraela w Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Ogólnopolskiej Konferencji Liderzy Dialogu organizowanej przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami.