Narewka

Żydzi z Narewki. Pamięć o życiu i zagładzie.

Kalendarium:

 • 1996 - Prace renowacyjne na cmentarzu żydowskim z grupą młodzieży w Narewce, we współpracy z Towarzystwem Opieki nad Zabytkami w Polsce. Uporządkowanie i ustawienie macew, zainteresowanie lokalnego radia i TV kirkutem.

 • 1998 - Udokumentowanie relacji świadków holokaustu z powiatów: hajnowskiego i bielskiego na zlecenie Ambasady Izrela w Polsce. (dyplom uznania nadany przez państwo Izrael dla mgr Katarzyny Bielawskiej))

 • 1999 - Realizacja filmu dokumentalnego TVP Białystok pt. "Śniła mi się Hana" w reż. Mikołaja Wawrzeniuka - II nagroda na III Międzynarodowym Festiwalu Telewizyjnych Filmów i Programów Etnicznych "At home", Kraków 1999. Film powstał na podstawie relacji zebranych przez mgr Katarzynę Bielawską - opowieści jej dziadka Aleksandra Romańczuka oraz innych świadków holokaustu.

 • Projekt "Atlantyda" inicjatywa kapita Służby Więziennej Artura Cyruka - prace porządkowe na terenie cmentarza żydowskiego. Prace wykonują skazani z Aresztu Śledczego w Hajnówce, zgodnie z tradycją żydowską i pod nadzorem Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy w Warszawie. Dzięki współpracy z Gminą Wyznaniowa Żydowską, aresztanci wysłuchali wykładu p. Aleksandra Wąsowicza na temat kultury i religii żydowskiej. W lipcu 2006. za restaurację cmentarza kpt Artur Cyruk został nagrodzony dyplomem Ambasady Izraela.

 • 2007 - Program edukacyjny "Przywróćmy Pamięć" (edycja 2006-2007, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego) realizowany przez Zespół Szkół w Narewce. Zajęcia prowadziła mgr Katarzyna Bielawska. W ramach wyróżnienia projektu uczniowie uczestniczyli w podsumowaniu projektów w synagodze Nożyków W Warszawie.

 • 2011 - Strona internetowa "JewishGen KehilaLinks", poświęcona potomkom Żydów z Narewki.

 • 2011 i 2013 - Wizyty uczniów z Izraela w Narewce. Spotkania odbywają się co dwa lata z inicjatywy izraelskiego nauczyciela Israela Birenbauma, który przyjeżdżająąąąąąąąąąąąąąc do Polski w ramach Marszu Żywych wraz z uczniami i opiekunami odwiedza również Narewkę, skąd pochodzą jego korzenie. Podczas wizyt mają miejsce spotkania integracyjne z miejscowymi uczniami oraz zwiedzanie Narewki śladami ojca i dziadka Israela Birenbauma.

 • 2014 - Żydowska historia Narewki - Questing - gra terenowa. Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce. [więcej:]

 • 15 sierpnia 2015. 74 rocznica zagłady narewkowskich Żydów.

 • corocznie 1 listopada z inicjatywy pani Katarzyna Rejent, pracownicy świetlicy w szkole w Narewce dzieci szkolne sprzštajš groby, w tym zbiorową mogiłę pomordowanych Żydów.

 • "Byli w Narewce Żydzi", wywiady z Katarzyną Bielawską, Niwa Nr. 29, 19. 07. 2015 r., s. 9,

 • "Macewy wracają na cmentarz" - cz1), cz2), cz3.) - "od jakiegoś czasu ludzie, którzy na swoich podwórkach znajdują macewy - zgłaszają się do mnie szukając pomocy. Przewożę je na kirkut. Temu zjawisku towarzyszą trudne rozmowy." "Czasopis", nr. 7-8/11, 2011

 • "Nie mam kompleksów" - cz1), cz2), cz3). "Czasopis", Nr. 7-8, 2008, s. 23 - 25