Zbigniew Nosowski

Redaktor naczelny miesięcznika "Więź". Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologiczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i w Instytucie Ekumenicznym w Bossey pod Genewą. Od 1988 roku pracuje w redakcji miesięcznika "Więź". W 1993 roku objął w "Więzi" stanowisko zastępcy redaktora naczelnego, a w roku 2001 redaktora naczelnego. Jest konsultorem Papieskiej Rady ds. Świeckich. Działa w Krajowej Radzie Katolików Świeckich i Zarządzie Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Redaktor i współautor książki "Dzieci Soboru zadają pytania"; autor "Parami do nieba. Małżeńska droga świętości". Mieszka z żoną i dwiema córkami w Otwocku.

©