Nowe tezy programowe dla rozmów chrześcijan i Żydów 2008

ICCJ offices Martin Buber House Heppenheim

Obradująca we Fryburgu szwajcarskim Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ) opracowała nowe tezy programowe dla przyszłych rozmów chrześcijańsko-żydowskich (2008-11-03).

Tezy, zaproponowane przez uczestników spotkania na Uniwersytecie we Fryburgu, zostaną zaprezentowane latem 2009 r. w Berlinie. Tezy mają uwzględniać znaczny postęp w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, a także przemiany religijne, społeczne, kulturalne i polityczne ostatnich dziesięcioleci i zastąpią obowiązujące dotąd tzw. "tezy z Seelisbergu" z 1947 r.

Szwajcaria odgrywa ważną rolę w rozwoju stosunków między chrześcijanami a Żydami po Szoah. Wprawdzie już na początku XX w., zwłaszcza w krajach języka angielskiego, istniały wspólne grupy rozmów chrześcijan i żydów, to po czasach dyktatury hitlerowskiej i holokaustu trzeba było na nowo zdefiniować wzajemne relacje.

W 1947 r. w Seelisbergu spotkali się przedstawiciele organizacji chrześcijańskich i żydowskich, którzy w postaci tez ogłosili "orędzie do Kościołów" podkreślające potrzebę nowego rozwoju wzajemnych stosunków. Tezy te stanowią do dziś punkt odniesienia w dialogu chrześcijańsko-żydowskim. Ich konsekwencją było też założenie ICCJ podczas kongresu na Uniwersytecie we Fryburgu w 1948 r.

Spotkanie poświęcone dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu mogło się odbyć we Fryburgu dlatego, że Szwajcaria miała szczególną pozycję polityczną w powojennej Europie, a tamtejszy uniwersytet cieszył się międzynarodową sławą. W obradach w Seelisbergu uczestniczył m.in. ówczesny profesor dogmatyki w seminarium duchownym we Fryburgu, późniejszy kardynał Charles Journet oraz religioznawca o. Jean de Menasce.

Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (International Council of Christians and Jews - ICCJ) skupia 38 ośrodków dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Swoją siedzibę ma w Domu Martina Bubera w Heppenheim w Niemczech. Od lipca br. funkcję przewodniczącego Rady sprawuje żydowska teolog z Izraela, Deborah Weissman. Jej poprzednikiem był amerykański teolog katolicki, jezuita ks. prof. John Pawlikowski.
(depesza KAI)