Rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz, 2013

Auschwitz

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe u progu Auschwitz 6-8 grudnia 2013. oraz prosimy tych, którzy nie mogą uczestniczyć, o ich modlitewne poparcie.

Rekolekcje poprowadzi Ks. Łukasz Kamykowski, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie z Martą Titaniec, Caritas Polska.

W Adwencie w szczególny sposób wołamy do Boga z nędzy naszego życia, aby dał nam swoje zbawienie.

Tutaj w Oświęcimiu, u progu Auschwitz, pamiętając o ofiarach tamtych lat, modlimy się za zmarłych oraz we własnych intencjach. Jednocześnie mamy świadomość, że jesteśmy powołani do solidarności z tymi, którzy nas dziś potrzebują... Łączymy naszą modlitwę na ziemi oświęcimskiej z modlitwą o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o którą prosił Papież Franciszek.

Jest to dla nas już także przygotowaniem do wizyty Papieża na naszej ziemi z okazji Œwiatowych Dni Młodzieży 2016 r. "Nie ustawajmy w modlitwie i dziełach pokoju!" prosił Papież Franciszek 8 września podczas modlitwy w intencji pokoju w Syrii i na Bliskim Wschodzie. Konferencje podczas rekolekcji mają temat: "Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił!" (Iz. 63,19) oraz "Wtedy zawołasz, a Pan odpowie" (Iz. 58,9). Marta Titaniec, która z ramienia Caritas Polska była kilka razy w Jordanii, aby koordynować pomoc dla uchodźców z Syrii, podzieli się swoimi doświadczeniami i przybliży nam los uchodźców. Szczegóły:

Zapraszam serdecznie i pozdrawiam, Ks. Manfred Deselaers Centrum Dialogu i Modlitwy ul. Kolbego 1 PL-32-602 Oświęcim Tel.: 48(33)8431000