Stefan Wilkanowicz

Stefan Wilkanowicz

Stefan Wilkanowicz, ur. w 1924 r., jest znanym publicystą i działaczem katolickim. Więziony w czasach stalinowskich, później był bliskim współpracownikiem kardynała Karola Wojtyły.

Przez wiele lat pracował jako dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” i redaktor naczelny „Znaku” (1978–1994); członek Papieskiej Rady ds. Świeckich (1985-1995), przez szereg lat prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, wiceprezes Krajowej Rady Katolików Świeckich, wiceprezes Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak i redaktor naczelny magazynu internetowego Forum: Żydzi – Polacy – Chrześcijanie.

Stefan Wilkanowicz 3 stycznia skończył 95 lat. Przypominamy, co wieloletni członek redakcji „Tygodnika”, pomysłodawca preambuły do obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, pisał przed 20 laty - Tygodnik Powszechny, 2019