Rabin Boaz Pash - Człowiek Pojednania za rok 2013

Boaz Pash, Rabin Krakowa i Zbigniew Nosowski z Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
Rabin Boaz Pash podczas Uroczystości nadania Mu tytułu "Człowiek Pojednania", kościół Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym, Warszawa, dn. 18 marca 2014 roku

Rabin Boaz Pash, były rabin Krakowa, odebrał w Warszawie tytuł "Człowiek Pojednania" za rok 2013 przyznawany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość odbyła się w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twórczych przy pl. Teatralnym podczas III "Bliskiego spotkania Chrześcijan i Żydów". W spotkaniu wziął udział nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Laureat nagrody - Boaz Pash w latach 2006-2012 pełnił urząd Naczelnego Rabina Krakowa. - Nagrodzony jest jednym z tych, dzięki którym wielka kultura duchowa Żydów wciąż żyje w Polsce - przedstawiał laureata nagrody Bogdan Białek, wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

Jak stwierdził, nagroda przyznana została zarówno za osiągnięcia literackie laureata, jak i za pełnienie misji społecznej. Lecz przede wszystkim rabina Pasha nagrodzić trzeba za obecność i osobisty wkład w kształtowanie relacji żydowsko-chrześcijańskich - podkreślił Białek.

Podczas pobytu w Krakowie Boaz Pash wydał książkę "Szepty krakowskich Rabinów". Uczestniczył w rozmowach na krakowskim Uniwersytecie, wykładał w Centrum Społeczności Żydowskiej, spotykał się ze studentami i dziećmi.

- Każdemu krakowskiemu spotkaniu z Rabinem Pashem towarzyszyło świadectwo jego autentycznej, głębokiej i żywej wiary. Również polscy chrześcijanie odkrywali w kontakcie z Rabinem swoją tożsamość i historię - podkreślił Bogdan Białek.

Boaz Pash urodził się 7 sierpnia 1966 roku w Jerozolimie. Posługę rabiniczną pełnił również na Ukrainie, w Brazylii, Indiach, Portugalii.

W uroczystości wziął udział nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki, członek honorowy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Podczas spotkania stwierdził, że przyznana nagroda dąży do budowania pokoju. - A kto buduje pokój nie może nie zbliżać się do Boga - przytoczył w wystąpieniu słowa Benedykta XVI.

W spotkaniu uczestniczyli również bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego oraz Piotr Kadlčik z warszawskiej gminy żydowskiej.

Podczas "Bliskiego Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskiego" można było wysłuchać mowy na temat kultur chrześcijańskiej i żydowskiej. Bella Szwarcman-Czarnota omówiła twórczość literacką Polskich Żydów na przykładzie poezji Aaron Zeitlina. Janusz Poniewierski przedstawił refleksję nad tekstami Jana Pawła II nt. judaizmu.