Dialog chrześcijańsko żydowski a ikonografia

  1. Adam Jerzy Kozłowski, Niewiarygodny symbol. "Brak w liturgii Kościoła symbolu Jota-Chi - Jezus Chrystus. Święty znak, na mocy niezbadanych wyroków historii, ustępuje miejsca wojennemu Chi-Rho ..."

  2. Jewish elements in early Christian iconography, Elisabeth Revel-Neher, SIDIC Periodical VI-1973/1 (38-40)

  3. Are the origins of Christian art Jewish? Some findings at the Dura-Europos Synagogue, Joseph Gutmann, SIDIC Periodical VI-1973/1 (35-37)

  4. Jewish and Christian architecture, Sofia Cavalletti , SIDIC Periodical VI-1973/1 (41 - 42)