Z przemówienia Jana Pawła II na audiencji generalnej w dniu 5 czerwca 1985 r.

Jan Paweł II

Z przemówienia Jana Pawła II na audiencji generalnej w dniu 5 czerwca 1985 r.

Najszczególniejszy - wśród wszystkich religii pozachrześcijańskich - jest stosunek Kościoła do wyznawców Starego Przymierza, spadkobierców patriarchów i proroków Izraela. Sobór przypomina o "więzi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama" (Nostra aetate, 4)... Całe to dziedzictwo duchowe, wspólne chrześcijanom i Żydom, stanowi jakby organiczną podstawę wzajemnego odniesienia, chociaż większość synów Izraela "nie przyjęła Ewangelii". Kościół jednakże (wspólnie z Prorokami i Apostołem Pawłem) oczekuje znanego tylko Bogu dnia, w którym "wszystkie ludy będą wzywały Pana jednym głosem i służyły Mu ramieniem jednym" (So 3, 9).

(Z przemówienia Jana Pawła II na audiencji generalnej w dniu 5 czerwca 1985 r. "Osservatore Romano" 1985, nr 6/7, s.9)