Drogi wiary i niewiary

Miriam Gonczarska

Kolejne spotkanie z cyklu "Drogi wiary i niewiary"

Redakcje miesięczników "JEDNOTA" i "WIĘŹ" zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu "Drogi wiary i niewiary"

Gościem spotkania będzie Miriam Gonczarska. Zapraszamy w poniedziałek 10 marca o godz. 18.00 do budynku parafii Kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie przy Al. Solidarności 76a.

--------------------------------------------------------------------------------

Miriam Gonczarska – aktywny członek społeczności żydowskiej od 18 lat. Ukończyła program pięcioletnich studiów w Wyższych Szkołach Talmudycznych w Izraelu, w tym czasie uczestniczyła w grupach dialogowych muzułmańsko–chrześcijańsko-żydowskich (między innymi podczas drugiej intifady). Zajmuje się edukacją w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej i Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich. Jest Sekretarzem Rady Religijnej Związku Gmin oraz członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jest redaktorem Redakcji Hebrajskiej Polskiego Radia na Zagranicę.

Cykl "Drogi wiary i niewiary" jest kontynuacją poprzedniego cyklu "Drogi chrześcijaństwa". Obie redakcje patronują również nowej serii spotkań zaplanowanych na pierwszą połowę 2008 roku. Są one poświęcone prezentacji doświadczeń religijnych wyznawców innych religii niż chrześcijaństwo: judaizmu, islamu, buddyzmu. Tak jak w poprzednich latach chcieliśmy przedstawić różne wersje chrześcijaństwa poprzez pryzmat doświadczeń indywidualnych osób, tak obecnie chcemy zaprezentować inne wielkie religie poprzez doświadczenie ludzi, którzy albo urodzili się w rodzinach żydowskich, muzułmańskich czy buddyjskich, albo wybrali jedną z tych religii jako swoją drogę życia duchowego.