III Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

Dzień Judaizmu

Źródło: chidusz.pl

16 stycznia 2000, Kraków

Na prośbę Rady Episkopatu Polski do Spraw Dialogu Religijnego Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu PAT byt głównym organizatorem centralnych obchodow III Dnia Judaizmu w Kościele Katolickim W Polsce przy współudziale Żydowskiej Gminy Wyznaniowej m. Krakowa, ojców Franciszkanów oraz Księży Jezuitów w dniu 16.01.2000.

Uroczystości przebiegały w kilku etapach gromadząc zróżnicowaną liczbę uczestników. Rozpoczęły się zwiedzaniem Kazimierza, gdzie śladami judaizmu prowadził Przewodniczący Gminy Wyznaniowej żydowskiej w Krakowie p. Tadeusz Jakubowski. Sesja: "Rola objawienia u progu Trzeciego Tysiąclecia", która miała miejsce w Auli bł.Jakuba Strzemię ojcow Franciszkanówp rzyjęła formę dwugłosu. Rabin Sacha Pecaric mowił o moralnym znaczeniu Tory, natomiast Ks. Łukasz Kamykowski ukazał zakorzenioną W przesłaniu Biblii miłości Boga i bliźniego w dziedzictwie duchowym chrześcijaństwa. Zadawane przez publiczność pytania świadczyły o dużym zainteresowaniu poruszaną problematyką.

Centralny punkt uroczystości stanowiło Nabożeństwo Słowa Bożego pod przewodnictwem J. Em. ks. kard. Franciszka Macharskiego z homilią J. Em. ks. bpa Stanistawa Gądeckiego; śpiewał chór PAT "Psalmodia" pod dyrekcją p. Włodzimierza Siedlika. Odbyło Się ono w bazylice ojców Franciszkanow o godz. 17.00. W nabożeństwie tym uczestniczyli też Wyznawcy judaizmu, przy czYm z początku widoczna była pewna trudność, z jaką odnajdowali się w katolickiej Świątyni. Natomiast koncert pieśni synagogalnej chóru "Cantores Cracovienses" pod dyrekcja p. Macieja Tworka, który miał miejsce zaraz po nabożeństwie podtrzymał atmosferę modlitwy i sprawił, że wszyscy obecni uczestniczyli w niej w jednakowym stopniu.

Kolejnym etapem uroczystości był koncert muzyki klezmerskiej Leopolda Kozłowskiego w wykonaniu aktorów Teatru Ludowego w bazylice Księży Jezuitow (godz. 19.30). Zgromadził on bardzo liczną grupę słuchaczy zainteresowanych żydowską muzyką ludową.

Centralne obchody III Dnia Judaizmu W Kościele Katolickim przygotowane w br w Krakowie ukazały powolny, ale stopniowy wzrost uwrażliwienia na zagadnienie dialogu międzyreligijnego zarówno ze strony wiernych kościoła katolickiego jak i wyznawcow judaizmu. Oczywiście jest to jeden kolejnych kroków w tej dziedzinie. Obecność przedstawicieli Rady Chrześcijan i Żydow, Prezesa Zydowskich Gmin Wyznaniowych w Polsce p. Jerzego Kichlera, zaangażowanie wspołorganizatorów (serdeczna gościna u ojców Franciszkanów - wyrażająca się m.in. poprzez pomysłową dekorację Auli, wspólną kolację po Nabożeństwie), a także głosy z obu stron, aby W przyszłości kontynuować na gruncie krakowskim inicjatywę tego rodzaju spotkania świadczą opozytywnych efektach tegorocznego wydarzenia.

Wraz z materiałamni abozenstw Tygodnia Ekumenicznego były rozsyłane do parafii Archidiecezji wkładki z propozycą nabożenstwa na Dzien Judaizmu. Brak wiadomości czy i w jakim stopniu materiały te zostały wykorzystane w terenie.