dzjudRzeszow12

XV DZIEŃ JUDAIZMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE Rzeszów 15/17 stycznia 2012

17 stycznia 2012. Rzeszów:

  • 9.30 Centralne obchody rzeszowski Ratusz, wręczenie medali "Sprawiedliwy wśród narodów świata" przyznanych pośmiertnie przez jerozolimski Instytut Yad Vashem mieszkańcom Podkarpacia: Katarzynie Sikorze, Stanisławowi Grocholskiemu i Józefowi Kulpie.

  • 11.00 Oficjalna inauguracja Dnia Judaizmu w tym samy miejscu. Podczas uroczystej sesji głos zabiorą: biskup rzeszowski Kazimierz Górny, przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce - Piotr Kadlčik, prezydent Rzeszowa - Tadeusz Ferenc oraz prof. Wacław Wierzbieniec, który wygłosi referat pt. "Dziedzictwo kulturowe i religijne Żydów w Rzeszowie".

Obchody w Warszawie:

  • 15 I niedziela, godz. 10.30-15.00 Synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 dzień otwarty w synagodze godziny zwiedzania: 10.30, 12.00, 13.30

  • 17 I wtorek, godz. 19.00 kościół św. Kazimierza, Rynek Nowego Miasta Liturgia Słowa Bożego pod przewodnictwem bp. Tadeusza Pikusa z komentarzem żydowskim i chrześcijańskim Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce [Materiały duszpasterskie](/storage/app//media/pliki/Dzien Judaizmu_2012.pdf'))

15 stycznia - 12 lutego Kielce

  • 15 stycznia II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Tikkun - Naprawa inaugurowane uroczystym koncertem, podczas którego zostanie po raz pierwszy wykonany utwór Jerzego Maksymiuka "Pewnego dnia... Żydom kieleckim" napisany specjalnie na tę okazję i ofiarowany przez Mistrza Stowarzyszeniu im. Jana Karskiego. Mistrz osobiście poprowadzi orkietrę symfoniczną.

  • 26 stycznia, 16.00 Po raz pierwszy w historii Kielc odbędzie się wręczenie tytułów Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

  • 12 lutego Międzyreligijne - jedyne w swoim rodzaju - bo nie będzie to konferencja jakich wiele, ale spotkanie modlitewno-medytacyjne. Każdy z uczestników ma osobiste doświadczenie medytacyjne. Gościem specjalnym będzie o. Laurenece Freeman, benedyktyn, dyrektor Światowej wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.

Ponadto:

  • Bardzo ciekawa konferencja dla nauczycieli na temat nauczania o Zagładzie połączonego z wychowanie ku dobru.
  • Wiele warsztatów w szkołach.
  • Odczyty, projekcje i spektakle.
  • Odczyt prof. Gadacza na temat kryzysu człowieczeństwa europejskiego, wygłoszony przez niego na szczycie NATO.
  • Panel na temat ludobójstwa - Konstanty Gebert i Wojciech Tochman.
  • Uroczystość wręczenia nagród dla nauczycieli im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza fundowanych przez Stowarzyszenie i pana Yaacowa Kotlickiego.