XII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, centralne obchody w Warszawie

Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią (Rdz 9,13)

Jan Grosfeld: Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim

17 I 2009 r., centralne obchody: Warszawa

".....więź z judaizmem należy do istoty Kościoła. Odkrywamy ją wgłębiając się we własną tajemnicę. Religia żydowska nie jest dla nas "zewnętrzna", lecz w pewien sposób "wewnętrzna", mamy z nią relacje, jakich nie mamy z żadną inną religią. Jan Paweł II wielokrotnie powracał do tego tematu nazywając Żydów "naszymi starszymi braćmi w wierze". Dzień Judaizmu obchodzony corocznie w Kościele nie jest więc, przede wszystkim, elementem dialogu chrześcijańsko- żydowskiego, lecz jest związany z odkrywaniem przez nas, chrześcijan, korzeni naszej wiary, żydowskich korzeni Kościoła." "Słuchaj Izraelu" - centralne obchody XII Dnia Judaizmu Bogdan Białek "Prawie" dialog: "Dzień Judaizmu odbywa się zaledwie w kilku miastach Polski. Prawie zawsze na "szczeblu diecezjalnym", prawie nigdy "parafialnym". Prawie zawsze ma charakter oficjalny, z tymi samymi uczestnikami."

Sobota, 17 stycznia, godz. 16.30 kościół pw. Wszystkich Świętych, pl. Grzybowski 3/5 Liturgia Słowa pod przewodnictwem Abp. Kazimierza Nycza synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 spotkanie na zakończenie szabatu, godz. 18.00

Polskie tłumaczenie słów modlitwy wypowiedzianych przez rabina

poniedziałek, 12 stycznia, godz. 12.00 Archidiecezjalne Centrum Informacji, ul. Miodowa 17/19 konferencja prasowa

wtorek, 13 stycznia, godz. 18.00 aula PWTW "Bobolanum", ul. Rakowiecka 61 sesja Modlitwa jako droga (o. J. Bolewski SJ, K. Gebert, J. Grosfeld, M. Gonczarska) promocja książki Wspólna radość Tory

środa, 14 stycznia, godz. 18.00 Dom Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19 spotkanie i modlitwa Żydów i chrześcijan

czwartek, 15 stycznia, godz. 18.00 sala prowincjalska klasztoru oo. Dominikanów, ul. Freta 10 pokaz filmów żydowskich ze zbiorów Małgorzaty Burzyńskiej-Keller

piątek, 16 stycznia, godz. 18.00 siedziba KIK, ul. Freta 20/24a otwarcie wystawy fotograficznej: Młodzi Żydzi i młodzi katolicy w dialogu wykład Lucii Faltin (Cambridge): Aktualny stan badań nad stosunkami żydowsko-chrześcijańskimi

niedziela, 18 stycznia, godz.11.00-16.00 synagoga Nożyków, ul. Twarda 6 dzień otwarty

Teksty

  • Miriam Gonczarska
    Ku niebu i ku ziemi. Tekst został wygłoszony 13 stycznia 2009 r., w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie, podczas sesji „Modlitwa jako droga”, zorganizowanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, PWT Bobolanum i Laboratorium WIĘZI, w ramach ogólnopolskich obchodów XII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.
  • Konstanty Gebert
    Wdzięczność. O żydowskiej modlitwie. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 3/2009 pt. „Wdzięczność”. To zapis wystąpienia wygłoszonego 13 stycznia 2009 r., w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego Bobolanum w Warszawie, podczas sesji „Modlitwa jako droga”, zorganizowanej przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, PWT Bobolanum i Laboratorium WIĘZI, w ramach ogólnopolskich obchodów XII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.