Z Karty Ekumenicznej

wytycznych dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie. (Przekład wspólny Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE).)

Konferencji Kościołów Europejskich

[...]

10. Pogłębiać więź z judaizmem

Jedyna w swoim rodzaju więź łączy nas z ludem Izraela, z którym Bóg zawarł wieczyste przymierze. Nasza wiara uczy nas, że nasze siostry i nasi bracia Żydzi są umiłowanymi ze względu na ojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołania Boże " (Rz 11,28-29). Do nich należą usynowienie i chwała, przymierza i nadanie Prawa, służba Boża i obietnice, ich są ojcowie i z nich również jest Chrystus według ciała" (Rz 9,4-5). Wyrażamy żal z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu oraz potępiamy towarzyszące im wybuchy nienawiści i prześladowania. Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko- żydowską.

Zobowiązujemy się:

  • przeciwstawiać się wszelkim formom antysemityzmu i antyjudaizmu w Kościele i społeczeństwie;
  • szukać na wszystkich płaszczyznach dialogu z naszymi żydowskimi siostrami i braćmi oraz intensyfikować go.

[...]

Jako Przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i Rady Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE) polecamy tę Kartę Ekumeniczną jako tekst podstawowy dla wszystkich Kościołów i Konferencji Biskupów Europy, aby ją przyjęły i dostosowały do szczególnego kontekstu każdej z nich. Wraz z tym zaleceniem podpisujemy Kartę Ekumeniczną w kontekście Europejskiego Spotkania Ekumenicznego, które odbywa się w pierwszą niedzielę po wspólnej Wielkanocy roku 2001.

Strassburg, dnia 22 kwietnia 2001 roku

Kard. Miloslav Vlk Przewodniczący Rady Konferencji Biskupów Europy

Metropolita Jeremiasz Przewodniczący Konferencji Kościołów Europejskich

Karta Ekumeniczna - Wytyczne dla wzrastającej współpracy pomiędzy Kościołami w Europie, pkt 10: "Poglębiać więź z judaizmem". Cytat za przekładem przygotowanym wspólnie przez Radę Episkopatu ds. Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego oraz Polską Radę Ekumeniczną (PRE).

Deklaracje ekumeniczne o stosunkach z Żydami i judaizmem