Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu - 2009

Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu

Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu

Prawie 200 rabinów i innych przywódców żydowskich wystosowało bezprecedensowy list otwarty do papieża Benedykta XVI, w którym witają go na Ziemi Świętej Izraela oraz wyrażają swoje zaangażowanie na rzecz kontynuowania dialogu międzyreligijnego oraz umacniania więzi katolicko-żydowskich.

Poniższy list otwarty ukaże się drukiem w prestiżowej izraelskiej gazecie „Ha’aretz” w najbliższy poniedziałek, 11 maja – w dniu, w którym Benedykt XVI w swojej bliskowschodniej podróży zawita do Izraela. List wypełni w całości drugą i trzecią stronę gazety.

Inicjatorami listu otwartego są: rabin Jack Bemporad, dyrektor Centrum Zrozumienia Międzyreligijnego, i Angelica Berrie, przewodnicząca Fundacji Russella Berrie (obie instytucje mają siedzibę w New Jersey w USA). Rabin Bemporad jest także wykładowcą na rzymskim papieskim uniwersytecie Angelicum. Znany jest w Polsce, gdzie ostatnio był gościem Zjazdu Gnieźnieńskiego „Europa dialogu” w 2005 roku.

Inicjatorzy podkreślają, że idea listu otwartego spotkała się z nadspodziewanie życzliwym przyjęciem. Liczba sygnatariuszy przyrastała w błyskawicznym tempie. Reprezentują oni różne nurty judaizmu, a pochodzą z wielu krajów świata, głównie z USA i Izraela. Jest wśród nich także, znany z życzliwości wobec katolików, naczelny rabin Polski, Michael Schudrich.


W naszych czasach – wspólnie

„Skoro tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy”.

– Nostra aetate, II Sobór Watykański, 1965

Do Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI:

**W tym samym duchu, my – rabini i przywódcy żydowscy – serdecznie witamy Ciebie i Twoją misję pokoju do Izraela. Mówimy jednym głosem, zjednoczeni w naszym zaangażowaniu na rzecz dialogu międzyreligijnego, na rzecz otwierania wciąż nowych dróg umożliwiających wzrost wzajemnego zrozumienia oraz ciągłego uznawania i umacniania istotnej więzi między katolikami a Żydami na całym świecie.

A gdzież mocniej można na nowo potwierdzić tę więź, jeśli nie w Ziemi Świętej Izraela – miejscu, które obie nasze religie uznają za część wspólnego dziedzictwa.

Pokój niech będzie z Tobą,** be-szalom.

[Podpisy]

Tłum. i oprac. Zbigniew Nosowski