List współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Zbigniewa Nosowskiego w imieniu chrześcijańskich członków Rady do proboszcza ks. Marka Białkowskiego w/s wykładu Jerzego R. Nowaka

kościół Świętego Krzyża

P.T.
Ks. dr Marek Białkowski CM Proboszcz parafii Świętego Krzyża Warszawa

Czcigodny Księże Proboszczu!

Zwracam się do Księdza w imieniu chrześcijan należących do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informacje o tym, że w minionym tygodniu zezwolił Ksiądz na wygłoszenie w dolnym kościele pw. Świętego Krzyża prelekcji pana Jerzego Roberta Nowaka o „współczesnych przejawach antychrystianizmu i antypolonizmu”.

Boli nas to wydarzenie jako chrześcijan. Wielokrotnie bowiem wielu z nas modliło się w bazylice Świętego Krzyża, utożsamiając tę świątynię z najlepszymi współczesnymi tradycjami polskiego katolicyzmu. W tym przecież miejscu niezapomniane kazania świętokrzyskie wygłaszał Prymas Wyszyński. W tym kościele chronili się studenci protestujący w marcu 1968 roku. Tu ks. Józef Tischner wygłaszał rekolekcje o tym, że religio znaczy więź. Tu Jan Paweł II spotykał się z twórcami kultury, by wyrazić otwartość Kościoła na ludzi poszukujących. Obecnie, na skutek decyzji Księdza Proboszcza w tym samym miejscu znalazło się miejsce na hasła ksenofobiczne, na szarganie pamięci wielkich Polaków, na propagandę jednoznacznie motywowaną politycznie.

Boli to nas także jako Polaków. Przywiązani jesteśmy bowiem do tej wizji polskości, którą najlepiej wyrażał Jan Paweł II. W swej ostatniej książce „Pamięć i tożsamość” w rozdziale o umiłowaniu polskości nasz wielki Rodak napisał: „Polskość to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie. Wydaje się jednak, że ten »jagielloński« wymiar polskości, o którym wspomniałem, przestał być, niestety, w naszych czasach czymś oczywistym”. Wyrażamy smutek, że cenna inicjatywa Szkoły Cnót Obywatelskich, jaką podjął Ksiądz Proboszcz, stała się areną głoszenia wizji tak odmiennej od nauk Papieża-Polaka.

W Wielkim Tygodniu modlimy się szczególnie o to, aby przeżycie Paschy naszego Pana wykorzeniło z polskich serc wszelką nienawiść, ożywiło miłość i nauczyło, jak być uczniem Chrystusa dla innych, a nie przeciw komukolwiek.

Łączę także życzenia dla Księdza Proboszcza i parafian, aby Zwycięzca Śmierci był źródłem mocnej wiary, wytrwałej nadziei i bezinteresownej miłości.

Zbigniew Nosowski współprzewodniczący

Do wiadomości: - Zarząd Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy - Abp Kazimierz Nycz, metropolita warszawski - agencje informacyjne