Ludzie ludziom. Żydzi – Kielce – Pamięć

W czerwcu tego roku, nakładem kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ukazała się niezwykle ważna i cenna publikacja – „Ludzie ludziom. Żydzi – Kielce – Pamięć”

.... nakładem kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ukazała się niezwykle ważna i cenna publikacja – „Ludzie ludziom. Żydzi – Kielce – Pamięć”

...

W czerwcu tego roku, nakładem kieleckiego Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ukazała się niezwykle ważna i cenna publikacja – „Ludzie ludziom. Żydzi – Kielce – Pamięć”. Wydana w trzech wersjach językowych – hebrajskiej, angielskiej i polskiej – opowiada o tym, o czym Kielce przez długi czas wstydziły się pamiętać: o historii kieleckich Żydów, której punktem kulminacyjnym były tragiczne wydarzenia z 4 lipca 1946 roku, w czasie których, w ciągu 6 godzin, w budynku przy ulicy Planty, zamordowano 36 osób narodowości żydowskiej. „Ludzie ludziom...” to opowieść o niełatwej przeszłości miasta, które przez długie lata zmagało się z piętnem antysemityzmu. „Ludzie ludziom...” to opowieść o tym, że, aby piętno zrzucić, nie warto przeszłości zaprzeczać, lecz o niej pamiętać i pamięć pielęgnować. Premiera książki była niezwykła: 4 lipca 2009 r., w 63 rocznicę pogromu kieleckiego, prezydenci Kielc Wojciech Lubawski i Czesław Gruszewski, rozdawali ją kielczanom. „Ludzie ludziom...” to opowieść, w której troje autorów przywołuje losy kieleckich Żydów z trzech różnych perspektyw. W szkicu „Pogrom Żydów w Kielcach 4 VII 1946” Bożena Szaynok, wybitny historyk, specjalizująca się w historii stosunków polsko-izraelskich, a także w historii Żydów w Polsce po 1945 r., rysuje tło historyczno-społeczne, na którym doszło do pogromu. Marek Maciągowski, publicysta i dziennikarz, w eseju „Żydzi w Kielcach”, kreśli historię kieleckich Żydów, których przed II wojną światową mieszkało w Kielcach około 18 tysięcy. Natomiast Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, w szkicu „Ziemio, nie kryj mojej krwi, iżby mój krzyk nie ustawał” opowiada o teraźniejszości: o tym, jak współcześni kielczanie radzą sobie z przeszłością – o organizowanych rokrocznie od kilkunastu lat 4 lipca marszach milczenia, które są widomym znakiem pamięci, jej oswajaniem przez mieszkańców miasta; o wznoszeniu pomników, które są symbolami przywracania pamięci o pogromie, ale i historii Żydów w Kielcach. Publikację, której opracowania podjął się Bogdan Białek można otrzymać bezpłatnie w Galerii Fotografii przy ul. Planty 5/7. Do książki dołączony został plan Kielc, na którym zaznaczono miejsca związane z historią kieleckich Żydów. Publikację opatrzył wstępem prezydent Kielc Wojciech Lubawski.