paschap

Tekst liturgii św. Jana Chryzostoma w jęz. polskim

Tekst liturgii św. Jana Chryzostoma (Złotoustego) (266 KB), w przekładzie na język polski na podstawie www.cerkiew.pl. Jest to przekład zaakceptowany przez Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.