Rabin Michael Rozen 1945-2008

Rabin Michael Rosen

Zmarł w Jerozolimie rabin dr Michael Rosen

8 grudnia 2008 roku zmarł w Jerozolimie rabin dr Michael Rosen (Shmuel Meir ben ha’rav Jaakov Kopul), założyciel jesziwy Yakar w Jerozolimie. Modlitwa w jego intencji odbędzie się w warszawskiej Synagodze im. Nożyków w najbliższą sobotę o godz. 15.00.

W jerozolimskiej jesziwie Yakar uczyło się wielu polskich Żydów. Rabin Michael Rosen od 2000 roku każdego lata zapraszał na studia 10 osób z Polski, dla których dzięki jego staraniom przygotowywany był specjalny program. W dwutygodniowych sesjach edukacyjnych mógł brać udział każdy, bez względu na wiek, stopień religijności czy znajomość języków. Jeszcze tego lata rabin Rosen codziennie rano prowadził zajęcia z uczestnikami polskiego programu w Yakarze.

Rabin Michael Rosen studiował w Yeshiva Beer Yaakov w Izraelu, a w 1973 roku uzyskał ordynację (smichę) rabinacką. W roku 1994 uzyskał doktorat w London University College za rozprawę A Commentary on Job Attributed to Rashbam. W 2008 roku ukazała się jeszcze jego książka o chasydyzmie The Quest for Authenticity. The Thought of Reb Simchah Bunim of Przysucha ("W poszukiwaniu autentyczności. Myśl rabina Simchy Bunima z Przysuchy").

Od 1979 roku prowadził założone przez siebie w Londynie żydowskie centrum edukacyjne Yakar - Center for Tradition and Creativity (Ośrodek na rzecz Tradycji i Twórczości). Nazwa ta jest akronimem imienia jego słynnego ojca: YaKaR od Yaakov Kopul Rosen, a zarazem w języku hebrajskim oznacza coś drogocennego. W 1992 roku rabin Rosen założył jesziwę Yakar również w Jerozolimie, którą kierował aż do śmierci, przyciągając tam studentów z całego świata. Ostatnio Yakar powstał też w Tel-Avivie.

W zamyśle rabina Rosena celem uczelni jest podtrzymywanie "ideałów judaizmu, opartego na znajomości Tory, nauce i żywej duchowości, który będzie zarazem uniwersalny, oparty na zasadach tolerancji oraz otwarty na nowe idee i pełen ciekawości intelektualnej".

"Yakar skupia Żydów z różnych środowisk i orientacji dla studiowania, modlitw i działań społecznych. Jest to judaizm duchowy, przyjazny i powiązany z realnym życiem. Yakar jest jednocześnie ortodoksyjną synagogą, która oferuje intymne i intensywne doświadczenie modlitwy, i ośrodkiem tradycji i twórczości, z ofertą dziennych i wieczorowych programów edukacyjnych, lektur i innych przedsięwzięć, koncentrujących się na zapalnych problemach, jakie stoją dziś przez Izraelem i światem żydowskim" (www.yakar.org).

Rabin Michael Rosen od kilku lat podupadał na zdrowiu, ostatnich kilka tygodni spędził w stanie śpiączki. Pozostawił żonę i sześcioro dzieci. Pogrzeb na cmentarzu Har HaMenuchuot w Jerozolimie 9 grudnia zgromadził setki ludzi. Jego odejście jest wielkim ciosem nie tylko dla rodziny i społeczności, którą budował, ale także dla wszystkich, którzy mieli możliwość poznać tego wspaniałego człowieka. (Za biuletynem "Wieść Gminna")

Quality children's literature at the heart of all learning

Michael Rosen - How I write poems - imagine something which has never happened